Nabídka brigády - lektor tance, floorbalu

20.09.2021

Kontaktní údaje k letáčkům:
www.florbalprodeti.cz

www.selectdance.cz

Michal Kováč
Florbalová akademie Olymp
oblastní ředitel
východní Čechyhttps://www.facebook.com/olympflorbalvychodnicechy/www.florbalprodeti.czwww.olympvychod.cz
www.fbkolymp.czkovac@fbkolymp.cz
tel.: 602 307 349