Modes

21.08.2015

Projekt Modely spolupráce škol a firem,

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0067

Realizátor: Centrum andragogiky, s. r. o., IČ 27489698, K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové, www.centrumandragogiky.cz

Doba trvání: 11 měsíců (od 9/2014 do 7/2015)

Je určen žákům a pedagogickým pracovníkům 6 středních odborných škol (jedna z nich je OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové) ze 3 krajů ČR. Bude v něm podpořeno celkem 1 385 žáků a 44 pedagogických pracovníků.

Cílem projektu je navázat smysluplnou a dlouhodobou spolupráci mezi středními školami a firmami, sladit potřeby firem s metodami a obsahem vyučování na středních školách a zvýšit jeho kvalitu prostřednictvím uplatnění inovativních forem spolupráce.

V rámci projektu na škole proběhne 38 přednášek, 3 odborné exkurze u poskytovatelů sociálních služeb (Rehabilitační ústav Kladruby, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk, Věznice Pardubice). Žáci navštíví Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek REHAPROTEX Brno. 15 žáků bude mít možnost absolvovat květnovou souvislou praxi přímo v Centru andragogiky, s. r. o. nebo jiné spolupracující firmě.

Nákladem 375 000 Kč vznikají 2 odborné učebny praktické výuky.

Pro obory Obchodní akademie, Lyceum a Veřejná správa získáme pro výuku 25 tabletů, TV pro promítání z tabletů, dataprojektor, multifunkční tiskárnu, bezdrátový mikrofon a zařízení na vázání žákovských prací. Budou nakoupeny SW pro řízení malých a středních firem.

Pro obor Sociální činnost byly nakoupeny kompenzační pomůcky pro nácvik práce s klienty. Máme 2 chodítka, invalidní vozík, antidekubitární pomůcky, potřeby pro polohování, fixaci a masáž.

Prostřednictvím projektu se daří značně posunout výuku do kontextu z praxí.