Mistrovství ČR v grafických předmětech

06.06.2018

termín konání akce: 5. - 6. června 2018

Cílem projektu je zabezpečení organizace 26. ročníku soutěže Mistrovství ČR v grafických předmětech.

Soutěž se skládá ze 4 soutěžních disciplín - psaní na klávesnici (rychlost a přesnost opisu), korektura textu, wordprocessing (profesionální zpracování textu), záznam mluveného slova. Smyslem soutěže je ověření a porovnání dovedností žáků v oblastech ovládání klávesnice počítače desetiprstovou hmatovou metodou, zpracování dokumentů v textovém editoru a zachycení mluveného slova. Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů středních škol.

Postup na mistrovství republiky je zajišťován prostřednictvím krajských kol, na něž jsou účastníci nominováni školami na základě průběžných školních a meziškolních soutěží. Dobré umístění žáka v ústředním kole je předpokladem pro účast na mistrovství světa ve zpracování informací.

Celostátní kolo je pořádáno jako dvoudenní, součástí soutěže je i setkání s reprezentanty předchozích ročníků a výměna zkušeností.

Mistrovství ČR v grafických disciplínách je garantováno Národním ústavem pro vzdělávání, sekcí Státní těsnopisný ústav.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výše přiděleného grantu: 220 000 Kč.