Mezinárodní soutěž Intersteno 2022 ZAV-100

14.12.2022

Ve dvou kolech Mezinárodní soutěže Intersteno v psaní všemi deseti se zúčastnilo 11 písařek a písařů naší školy. Konkurence byla obrovská. Z 1 325 účastníků nejlepšího výkonu v psaní minutovek dosáhl J. T. Vlček z 2. EL s výkonem 364,7 čistých úhozů za minutu. Zaslouženě mu patří 37. místo z 526 zúčastněných v kategorii žáci v mezinárodním srovnání. Nutno je však třeba poděkovat všem zúčastněným, a zejména začínajícím písařům z 1. ročníků- D. Zemanové s výkonem 334 čistých úhozů. za 1 minutu, N. Patralskému s výkonem 304,2 čistých úhozů za 1 minutu., kteří vlastně startují s nově osvojenými dovednostmi.

V Hradci Králové 13. prosince 2022

Ing. Rojíková