Kvalifikovaní vyučující cizích jazyků na naší škole

31.05.2019

Jak je známo, naše škola vyniká nejen širokou nabídkou pro volbu druhých cizích jazyků (francouzština, italština, němčina, ruština, španělština), ale také zárukou, že výuku jak na denním studiu, tak na kurzech jazykové školy, zajišťují kvalifikovaní učitelé. Tak jako v každém oboru, nestačí jen jazyk vystudovat na vysoké škole, ale je třeba se dále vzdělávat nejen v didaktice, ale i v udržování či rozšiřování si jazykových dovedností. Tak např. naše učitelka francouzského jazyka Mgr. Martina Slánská Kalhousová je aktivní členkou Sdružení učitelů francouzštiny, z. s. (www.suf.cz), která pracuje i pro výbor této odborné zájmové organizace. Konkrétně má na starosti komunikaci mezi SUF a FIPF (Mezinárodní organizace učitelů francouzštiny) a platformou IFprofs (tato platforma slouží ke sdílení didaktických materiálů, výměně zkušeností apod). Byla proto nedávno generálním sekretářem FIPF panem Stéphanem Griveletem oslovena, zda by neprezentovala za SUF využívání portálu IFprofs na mezinárodním webináři koordinovaným z Francouzského institutu v Paříži. Společně tak s předsedkyní Francouzko-českého klubu Hradec Králové, paní Danièle Geffroy Konštacký, v pondělí 27. 5. 2019 představila práci SUF na platformě IFprofs a odpovídala na zaslané dotazy během webináře učiteli FRJ z celého světa.
Bližší info si můžete přečíst zde.