Jsme škola, které na charakteru záleží

03.07.2023

Naše škola se zapojila aktivity nazvané Golden Heart (v překladu Zlaté srdce), v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (IKAP II). Jedná se o projekt na podporu etiky, etické výchovy a výchovy charakteru, na kterých Královéhradecký kraj spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a Centrem rozvoje charakteru. Cílem je vyzdvihnout ve vzdělávacím procesu mezilidské hodnoty, zaměřit pozornost na běžné i mimořádné projevy dobrého charakteru a ocenit je.

Učitelé si během školního roku všímali "dobrých skutků" našich žáků a v červnu nominovali ty, kteří si za svou aktivitu zasloužili ocenit. Byly vybrány tři žákyně třídy 2. SC – Michaela Matoušková, Adéla Kosinová a Marie Jedličková. Tyto žákyně se opakovaně věnovaly různým charitativním akcím nad rámec svých běžných povinností. Napekly a prodávaly dobroty na Dni otevřených dveří, výtěžek z prodeje věnovaly na podporu Adopce na dálku a pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii. Dále se zapojily do aktivit spojených s propagací myšlenky Fair trade, pomohly zorganizovat dobročinnou sbírku hraček a oblečení pro dětský domov v Nechanicích nebo se podílely na charitativní akci Srdíčkové dny.

Z jejich ocenění máme velkou radost a věříme, že budou inspirací pro ostatní.