Jobshadow v Citibank

22.06.2022

Dne 9. 6. 2022 se 6 vybraných žáku ze třídy 3. EL zúčastnilo exkurze ve společnosti Citibank. Žáci si měli možnost projít prostory firmy. Čekalo na ně setkání s několika členy společnosti, kteří jim firmu představili a přiblížili její fungování a to, co obnáší různé pracovní pozice. Celá exkurze probíhala formou volné diskuze a mohla žákům pomoci si ujasnit jejich budoucí zaměření v oblasti bankovnictví.