Jeden svět

27.09.2009

Naše škola je zapojena již mnoho let do projektu JEDEN SVĚT.

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Výukové materiály JSNS reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Kladou mimořádný důraz na praktickou využitelnost materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. S materiály Jednoho světa na školách pracují učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnují se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.
Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na aktuální témata současného světa (lidská práva, rozvojová témata, občanská angažovanost) a na moderní československé dějiny.