Jazykové kurzy pro učitele a žáky

21.08.2015

CZ.1.07/1.1.00/56.0207

realizace projektu: 1. 7. - 31. 12. 2015

V rámci projektu jsme zrealizovali v měsících červenec - srpen 2015 3 jazykové pobyty učitelů angličtiny ve Velké Británii a 1 jazykový pobyt pro učitele francouzštiny ve Francii. Učitelé získali osvědčení o konání kurzu.

Ve dnech 3. - 10. 10. 2015 jsme zorganizovali jazykově vzdělávací pobyt pro 25 žáků do Španělska. Žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin španělštiny, rozděleni ve skupinách různé obtížnosti. Součástí historicko-zeměpisného programu byla prohlídka Barcelony a jeho okolí. Cestou do Španělska v rámci bezpečnostních přestávek řidičů navštívili zajímavá místa Francie.

Pro 37 žáků jsme uspořádali od 4. do 12. 10. 2015 jazykově vzdělávací pobyt do Skotska. Žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin rozdělených do tří dnů. Procvičili a doplnili si slovní zásobu každodenních konverzačních témat, zlepšili své povědomí o skotské kultuře a zvycích. V rámci zeměpisné exkurze navštívili Edinburgh a jeho široké okolí.

Projekt byl financován z operačního programu OP VK - IP, oblast podpory 1.1 ve výši 946 226 Kč.