Ginnasio Antonio Sema Pirano, Slovinsko – březen, duben 2023

03.05.2023

Na přelomu března a dubna jsme v rámci stáže navštívily italské gymnázium ve slovinském Piranu. Škola je jedinečná nejen bilingvní výukou, ale i svou velikostí. Přestože je státní, počet všech studentů je pouze 30. V rámci návštěvy jsme měly možnost seznámit se s prací učitelů v humanitních i přírodovědných předmětech, nahlédnout do maturitních otázek, porovnat vybavení škol a při exkurzích do galerií a chráněných oblastí diskutovat se studenty.

Při postupném seznamování s konkrétním prostředím školy i historií slovinsko-italského pohraničí jsme především ocenily dlouhodobou a rozsáhlou práci různých institucí včetně navštíveného gymnázia s národnostní minoritou. Dalším přínosem stáže byla jedinečná možnost srovnat výuku přírodovědných předmětů bilingvních studentů s hodinami odborných předmětů vedených metodou CLIL u našich studentů s jedním mateřským jazykem. Zároveň jsme se znovu přesvědčily o značných výhodách individuálního přístupu ve výuce (studenti navštíveného gymnázia přijímaní jen na základě znalosti italštiny, ale s velmi rozdílnými znalostmi v jiných předmětech, nakonec všichni úspěšně studium ukončí a pokračují na VŠ i v zahraničí).

E. Tichá a L. Moravcová