Finanční gramotnost

15.11.2023

Dne 19. 10. 2023 se uskutečnila soutěž Finanční gramotnost pro ZŠ, kterou organizovali žáci 4. ročníku OA, třídy 4. AO a 4. BO. Byli pozváni žáci ze ZŠ Sever a ZŠ Bezručova, celkový počet žáků 110. Žáci ZŠ byli rozděleni do 3-členných týmů a u jednotlivých soutěžních stánků si ověřovali znalosti z oblasti ekonomiky, bankovnictví, politiky, základů společenských věd, dokonce si zahráli i soutěž AZ – kvíz. Za své jednotlivé výkony byli žáci odměněni fiktivní mzdou, celková získaná hrubá mzda rozhodla o jejich umístění. Za obsazení 1. – 3. místa získaly vždy 3 týmy věcné odměny a sladkosti. Bylo zábavné sledovat soutěživost a zapálení žáků do hry. Také organizátoři 4. ročníků si soutěž užívali a vysvětlovali žákům ZŠ správné řešení, postupy a výpočet čisté mzdy.