Férová káva pomáhá nejen jejím pěstitelům!

26.02.2023

Prodejem Fair trade kávy veřejnosti při Dnu otevřených dveří, a také organizací studentské sbírky, pomohly studentky 2.SC vybrat příspěvek na podporu lidí zasažených zemětřesením v Turecku.Děkujeme všem, kteří přispěli, ať už finančně nebo svou aktivitou!Program Fair trade pomáhá tomu, aby drobní pěstitelé kávy dostali za svou práci zaplaceno tolik, aby mohli důstojně žít (tj. vydělat si na jídlo, nemuset používat práci dětí, mít k dispozici ochranné prostředky, hospodařit ekologicky).Mgr. Lambertová, Holoubková