Exkurze v Tyfloservisu Hradec Králové

24.11.2020

Třída 4. SC v pondělí 7. 9. 2020 v rámci výuky předmětu odborná praxe absolvovala exkurzi v Tyfloservisu Hradec Králové.

Přímo v zařízení se uskutečnila přednáška, při které se žáci seznámili s posláním krajského ambulantního střediska, které nabízí:

  • terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých
  • informace o pomůckách pro nevidomé a možnost jejich získávání (televizní lupy, oční optika, pomůcky pro sebeobsluhu)
  • výuka braillova písma
  • nácvik (sebeobsluhy, vlastnoručního podpisu, psaní na kancelářském psacím stroji, chování v různých společenských situacích a způsobů kontaktů s lidmi)
  • výcvik prostorové orientace a chůze s bílou holí
  • zrakový trénink (reedukace zraku)
  • informační servis a zprostředkování dalších služeb poradenství
  • úpravy prostředí a odstraňování architektonických bariér

Žáci si poté ve dvojicích vyzkoušeli, jak zvládnout pomoc nevidomým při přecházení ulice, chůzi do schodů apod.