Exkurze třídy 2. AO do Prahy

17.06.2024

Dne 11. 6. 2024 se uskutečnila exkurze třídy 2. AO do Prahy. Z hlediska dějepisného a literárního se žáci seznámili s poválečnou situací v ČSR zaměřenou na normalizaci a útlak StB a dále také například s odkazem N. Wintona, navštívili památník věnovaný transportu dětí do Anglie. Během celé exkurze se žáci seznámili s různými architektonickými styly, vystoupali přes 500 schodů ve věži Chrámu sv. Mikuláše do bývalé pozorovatelny StB Kajka. Vrcholem exkurze bude návštěva prestižní čtvrti Nový svět, kde nalezlo útočiště mnoho významných výtvarníků, režisérů, spisovatelů a historických osobností, např. zde žili Tycho de Brahe, A. Lustig, O. Pavel, K. Kachyňa, J. Arbes, J. Anderle, J. Zrzavý,… Na jednotlivých místech procházky po Praze žáci přednesli informace a poučili své spolužáky o tématu, které si připravili.