Exkurze ČSOB

07.05.2019

Dne 29. 4. 2019 se třída 3. BO zúčastnila exkurze v Klientském centru ČSOB v Hradci Králové. Pro studenty byl přichystán tříhodinový pestrý program, během kterého měli studenti možnost poznat jednotlivá pracoviště klientského centra. Celé dopoledne plné nových informací započal Tomáš Sýkora se svojí prezentací, která se týkala činnosti ČSOB a základních údajů týkající se klientského centra. V prezentaci se pan Sýkora věnoval mimo jiné i aktuálnímu tématu využití robotizace v bankovnictví. Na závěr prezentace mohli studenti vidět návrh HHQ budovy, která se momentálně staví v Hradci Králové. Nové firemní centrum by mělo být otevřeno v roce 2020.

Po prezentaci následovala samotná prohlídka klientského centra. Zřejmě nejzajímavější oddělení bylo pracoviště vzdálených investičních specialistů, kteří používají pro komunikaci s klienty speciální promítací zařízení podobné zařízením, které se používají v televizním zpravodajství. Krátký exkurz do práce vzdáleného investičního specialisty nám poskytli Jiří Kozel a Filip Brát.

Po prohlídce se studentům věnovala headhunter Lucie Petrasová se svojí prezentací na téma Jak uspět u výběrového řízení a Jak napsat životopis. Tyto přednášky byly vhodně doplněny o ukázku z filmu na téma personalistiky. Studenti také měli možnost dozvědět se informace týkající se profesní sociální sítě LinkedIn, která je vhodným nástrojem pro hledání nových zaměstnanců ze strany potenciálních zaměstnavatelů. Další novinkou pro většinu studentů byla existence webového rozhraní proudly.cz a stalkface.com.

Na závěr celého dopoledne soutěžili studenti prostřednictvím kvízu na kahoot.com a výherci, kteří se umístili na prvních třech místech, získali hodnotné ceny. Studenti byli s dopolednem stráveným v Klientském centru ČSOB velmi spokojeni a odnášeli si mnoho nových poznatků o práci v bankovní sféře, ale i o hledání práce obecně.