Exkurze 3. EL ve výrobních firmách Polstrin, s. r. o. a DEK, s. r. o.

01.07.2022

16. června se třída 3. EL v rámci ekonomických předmětů zúčastnila dvou exkurzí. 

Nejprve jsme navštívili Polstrin. Ve dvou skupinách nás doprovázeli majitelé této rodinné firmy otec a syn Pacákovi a podrobně vysvětlovali celý průběh výroby od zpracování kůží a usní, ukázali téměř bezodpadové stříhání pomocí CAM zařízení, různé druhy šití i vlastní čalounění. Firma vyrábí na zakázku především různé druhy čalouněného sedacího nábytku nebo podobné zakázky v malých sériích pro různé firmy. Původně výrobní družstvo bylo v 90. letech privatizováno a dnes se na vedení firmy podílí již třetí rodinná generace, která přichází s dalšími nápady a v objektu dál rozvíjí podnikání. Delší nákup je možno si zpříjemnit v novém Café & bistro (asi jediná kavárna v Kuklenách) a v tomto měsíci otevírají i malý hotel vybavený vlastními výrobky. Žáci tak měli možnost vidět výsledky vysoce kvalitní práce, přátelské atmosféry na pracovišti a rozvoj podnikání.

V poněkud větší firmě DEK se zabývají především prodejem (respektive přeprodejem stavebních materiálů a zboží z jiných podniků) a poskytováním dalších služeb jako je půjčování různých stavebních strojů. Firmou nás provázel a zasvěcený výklad podal pan ředitel Vlček. Žáci se podívali na způsoby uskladnění výrobků a sledovali precisní logistické manipulace při nákupu a prodeji. V zasedací místnosti pan ředitel pohovořil o celkové aktivitě společnosti, historii, rychlém růstu a prosperitě. Na dotazy žáků nastínil možnosti zaměstnání v tomto podniku po ukončení střední či vysoké školy.

Závěr:

Obě exkurze splnily očekávání. Žáci měli možnost vidět dva příklady úspěšných i když odlišných firem, které si zakládají na vysoké kvalitě své činnosti. Studenti mohou využít získané zkušenosti i při tvorbě závěrečných seminárních prací. A možná někdo našel i inspiraci pro nalezení budoucího zaměření po ukončení studií.