Exkurze 3. EL ve výrobních firmách FOMA BOHEMIA, s. r. o. a Josef Lídl, s. r. o. 5. 6. 202

16.06.2023

V rámci výuky ekonomických předmětů se 5. června třída 3. EL zúčastnila dvou exkurzí. Nejprve jsme navštívili firmu FOMA, která se zabývá výrobou a prodejem všech druhů fotomateriálu, vyvolávacích lázní, RTG a NDT materiálů, dále nabízí papíry digitální, inkoustový tisk, daktyloskopické folie, negativní i pozitivní vývojky a kinofilmy. Ve dvou skupinách dle přesného harmonogramu nás doprovázeli odborní pracovníci (výrobní manažeři). Nejprve jsme se seznámili s historií společnosti a vyslechli přednášku o výrobním procesu, který probíhá v dávkách. Poté proběhla vlastní prohlídka podniku v hlavní výrobní hale od nejvyššího patra podle jednotlivých technologických fází od laboratoří až po balení výrobků v přízemí původní budovy firmy.

Po ukončení první návštěvy jsme se pěšky vydali do druhého podniku "Jozef Lídl", který pokračuje v kusové výrobě dechových nástrojů po ukončení činnosti hradecké pobočky firmy Amati Kraslice. I zde v doprovodu bývalého pracovníka a nyní zkušeného průvodce studenti viděli průběh výroby "dechů" od přípravy materiálů až po konečné balení výrobků do (cestovních) vaků. Většina této výhradně ruční práce jde rovněž na export.

Obě exkurze splnila očekávání. Žáci měli možnost srovnat dva typy výroby – kusovou a v dávkách a vidět dva příklady úspěšných i když odlišných firem, které si zakládají na vysoké kvalitě své činnosti. Účastníci mohou využít získané zkušenosti při zpracování závěrečných seminárních prací.

Ing. Eva Tichá a Ing. Zdena Bitterová