Ekopolis

21.08.2015

V rámci EVVO se škola zapojila do tohoto projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Žáci se v rámci projektu učí skloubit ekonomické, sociální i ekologické projekty. Součástí projektu je desková hra, podrobné metodiky a pracovní listy, které ulehčí učitelům práci, tak i atraktivní internetové rozhraní pro plnění úkolů navázaných na reálné prostředí, ve kterém žáci žijí.

Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšíří znalosti žáků v oblasti EVVO, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot.

V rámci zařazení do projektu obdržela školy zdarma deskové hry, které využívá při výuce průřezového tématu environmentální výchova.