Domácí násilí

16.11.2023

V rámci prevence si žáci 1. SC a 2. SC poslechli přednášku "Domácí násilí", kterou fundovaně vedl Mgr. M. Kucej z MP. Rozebral příčiny, znaky a formy domácího násilí, sdělil, jak vypadá rodina zasažena tímto negativním jevem, seznámil posluchače s legislativními opatřeními a co nejvíce žáci ocenili bylo to, že se dozvěděli konkrétní formy pomoci v těchto situacích. Zbývají třídy se sociálním zaměřením se přednášky dočkají v následujících týdnech.