DofE Leader Camp: Víkendová akce pro vedoucí DofE

30.04.2024

DofE Leader Camp je příležitostí pro vedoucí, koordinátory, mladé lidi a podporovatele v rámci DofE komunity z celé České republiky, aby se setkali, sdíleli své zkušenosti a vybrali si z bohaté nabídky vzdělávacích workshopů.

Letos se DLC opět konal v překrásném prostředí gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy. Zahajovací řeč patřila panu Miroslavu Hřebeckému z EDUinu, který hovořil o tématech, jako vnitřní motivace, formální a neformální vzdělávání, wellbeing ve škole, nebo posilování resilience. Večer byl prostor potkat se s vedoucími z našeho regionu a také s novou regionální manažerkou, Barboru Míkovou. V sobotu čekala účastníky prezentace Nadace The Kellner Family Foundation, ve které byly představeny možnosti finanční podpory pro nadané studenty. Dále byly na programu workshopy – konkrétně Techniky reflexe a umění komunikace a Jak využít koučink a mentoring ve výuce. Odpoledne si zájemci mohli prohlédnout areál školy i s komentovanou prohlídkou pana zástupce Luďka Michalika, který hovořil například o historii gymnázia, o jeho fungování, způsobech výuky a hodnocení. Večer si pan Petr Naske za Národní pedagogický institut a Jednotu školských informatiků připravil přednášku o digitálním vzdělávání, změnách v RVP a možnostech propojení DofE a digitálních dovedností. V neděli dopoledne následoval další blok vzdělávání, který se zabýval například Propagací programu DofE na centrech. Za zmínku rozhodně stojí workshop s názvem ChatGPT jako učitelův mentor a kouč. Toto zajímavé a užitečné téma srozumitelně a poutavě vysvětlil pan Josef Šlerka, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí a vysokoškolský pedagog Univerzity Karlovy.

DofE Leader Camp byl inspirativním setkáním, které přineslo nové pohledy na vzdělávání, motivaci a spolupráci. Právě díky takovým akcím mohou učitelé/vedoucí DofE lépe podporovat svoje studenty v rozvoji a růstu.