Diskuse s rektorem Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA

13.02.2020

Dne 11. února 2020 měli žáci tříd 3. EL, 4. EL a 4. SC možnost zúčastnit se zajímavé diskuse s rektorem Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA. Tématem setkání byla prevence rizikového chování mladých lidí v České republice v rámci projektu "(Ne) zdravé Česko! A jak dál?"

Během programu žáci třídy 3. EL představili činnost a úspěchy studentských společností na naší škole. Dále žáci dostali prostor informovat se o možnostech studia na Univerzitě Karlově, což v mnohých z nich posílilo motivaci k dalšímu vzdělávání.