DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

01.01.2022

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Období realizace projektu: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2023

Výše přidělených finančních prostředků:

01. 01. 2022 – 31. 12. 2022: 110 000 Kč

01. 01. 2023 – 31. 12. 2023: 663 000 Kč.

Financováno z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).