Den Země 1. VS

02.05.2023

Žáci třídy 1. VS navštívili ve středu 26. 4. 2023 v rámci akce Den Země středisko ekologické výchovy SEVER, které sídlí v Hradci Králové. Zde byli zapojeni do výukového programu Voda v krajině. Měli možnost pouvažovat nad otázkami: Proč chránit vodu? Čím je voda ohrožena? Jak ji zadržet v krajině? Následovala procházka kolem sběrného dvora Temešvár Kukleny.