Den Země 1. SC

02.05.2023

Na Den Země naše třída 1. SC navštívila Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, kde jsme měli přednášku o vodě. Nejprve jsme si povídali o tom, k čemu všemu člověk vodu využívá. Překvapilo nás, kolik vody spotřebujeme za den. Dále jsme se dozvěděli, kolik procent celkové vody tvoří ledovce, podzemní vody, povrchové vody a mnoho dalších zajímavostí. Přednáškou nás provázela velice milá a sympatická paní, takže povídání o vodě bylo mnohem zábavnější. Zjistili jsme, že se člověk bez vody rozhodně neobejde. Tímto náš Den Země ale zdaleka nekončí. S paní učitelkou Janou Novotnou jsme se vydali na Sběrný dvůr v Kuklenách. Vyplnili jsme pracovní list o třídění odpadu, odpadcích a použitých spotřebičích. Pracovní list byl jednoduchý, tudíž jsme ho za krátkou dobu měli vyplněný. Proto jsme při zbytku času šli na výjimečnou procházku po Kuklenách. Nakonec jsme se vrátili zpět na Hlavní nádraží.