Den s prvky ochrany člověka za vzniku mimořádné události

26.06.2024

Dne 25. 6. 2024, v rámci výuky tématu, jak se zachovat při vzniku mimořádné události, proběhl na naší škole Den s prvky ochrany člověka za vzniku mimořádné události. Výuka probíhala v okolí školy a žáci měli na jednotlivých stanovištích možnost si ověřit své znalosti v poskytování první pomoci, vyzkoušet si, jak se zachovat v nepříznivé situaci ve volné přírodě a na stanovišti u řeky Orlice si mohli také vyzkoušet jízdu na lodích. Součástí Dne s prvky ochrany člověka za vzniku mimořádné události byla také exkurze k HZS v Hradci Králové, kde se žáci seznámili s náročnou prací hasičů. Výuka k ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí probíhala ve spolupráci s HZS v Hradci Králové a také za pomoci odborníka z praxe zdravotnický záchranář, který předal žákům cenné odborné zkušenosti.