Den s prvky ochrany člověka za vzniku mimořádné události

29.06.2023

I v letošním roce jsme v rámci výuky tématu, jak se zachovat při vzniku mimořádné události, uspořádali pro žáky Den s prvky ochrany člověka za vzniku mimořádné události, který se konal na konci školního roku 2022/2023 v úterý 27. 6. 2023. Žáci si měli možnost procvičit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany člověka za mimořádných situací, pobytu a pohybu ve volné přírodě a procvičení zásad poskytování první pomoci. I v letošním roce nám přálo počasí, a tak žáci si mohli užít všechna stanoviště. V plné míře mohli využít i připravené lodě na stanovišti povodně, vyzkoušet si vyproštění kamaráda z auta při dopravní nehodě, oživovat postiženého na stanovišti první pomoci a během exkurze k HZS v Hradci králové se žáci seznámili s náročnou prací hasičů. Výuka k ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí probíhala ve spolupráci s HZS v Hradci Králové a se studenty Fakulty zdravotnických studií oboru Zdravotnický záchranář UPCE. Do výuky první pomoci se zapojil i odborník z praxe Záchranář, který předal žákům cenné odborné zkušenosti.