Den s prvky ochrany člověka za vzniku mimořádné události

01.07.2022

Den s prvky ochrany člověka za vzniku mimořádné události se v letošním roce uskutečnil na závěr školního roku 2021/2022, dne 27. 6. 2022. Jako každý rok byl zaměřený na procvičení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany člověka za mimořádných situací, pobytu a pohybu ve volné přírodě a procvičení zásad poskytování první pomoci. V letošním roce nám přálo počasí, a tak si žáci mohli užít všechny stanoviště. V plné míře mohli využít i připravené lodě na stanovišti povodně, vyzkoušet si vyproštění kamaráda z auta při dopravní nehodě, oživovat postiženého na stanovišti první pomoci a během exkurze k HZS v Hradci králové se žáci seznámili s náročnou prací hasičů. Výuka k ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí probíhala ve spolupráci s HZS v Hradci Králové a se studenty Fakulty zdravotnických studií oboru Zdravotnický záchranář UPCE.