Čtyři příběhy revoluce

11.11.2019

Čtyři příběhy revoluce - to byl název dopoledního programu pro třídy 2. AO a 2. EL organizace Post Bellum - Paměť národa, kterým jsme si oficiálně začali připomínat listopadové události a pád komunistického režimu. Studenti viděli a slyšeli, jak události listopadu 1989 vnímali různí lidé - studenti, disident, příslušník Státní bezpečnosti či člen KSČ, jaké bylo jejich zpětné hodnocení převratu, zda došlo případně k nějaké sebereflexi atd. Děkujeme paní lektorce Hance Hubkové, která videovzpomínky pamětníků prokládala popisem událostí v naší zemi od padesátých let až do Sametové revoluce.
Mgr. Veronika Košťálová