Čtyři příběhy revoluce, výstava Amnesty International před rokem 1989

21.11.2021

Tak jako každý rok i letos jsme zorganizovali několik aktivit, které důstojně připomenuly události před 32 lety, které vedly k pádu komunistického režimu. Součástí vzpomínání na dobu před sametovou revolucí byla výstava představující činnost Amnesty International před rokem 1989 a také workshop od společnosti Post Bellum, který jsme nabídli třídám 2. EL a 4. EL. Jaká byla cesta k listopadu 1989 pro studentské vůdce, člena KSČ nebo příslušníka StB? Čtyři pamětníci vzpomínali za zlomové okamžiky svých životů a společně vyprávěli čtyři příběhy. Bylo zajímavé ukázat studentům, že ne všichni se ze sametové revoluce radovali, ti, kteří bývalému režimu věrně přisluhovali, se náhle ocitli v nezáviděníhodné situaci.... Program vedla zkušená pražská lektorka, která využívala konkrétních videoukázek pamětníků zaznamenaných na portálu Paměť národa.