ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou

31.08.2017

číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1

Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
IČ: 61386839 (národní agentura)
Projekt je zaměřen na obchodování mezi žáky 4. ročníku oboru Obchodní akademie v rámci předmětu Fiktivní firma z naší školy a žáky 3. a 4. ročníků Obchodné akadémie Banská Bystrica, Tajovského 25, v rámci předmětu Cvičná firma. Projekt bude realizován v projektovém období 1. 9. 2015 až 31. 8. 2017. Hlavní záměr projektu - vzájemná obchodní setkání žáků obou škol, která proběhnou v průběhu každého školního roku, jsou doplněna videokonferencemi jak žáků, tak učitelů, vyplňováním dotazníků žáků na počátku a na konci každého školního roku a především elektronickým obchodováním mezi jednotlivými fiktivními firmami. Oba partneři projektu se zároveň zavázali propagovat projekt jak na regionální, tak i na národní - a tím i mezinárodní úrovni, a touto cestou sdělovat své zkušenosti s mezinárodním fiktivním obchodování mezi žáky i ostatním školám.

Ukončení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2016/17, kontaktní osoba Ing. Kábrtová, kabrtova.petra@oahk.cz