RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA – stáž v Lotyšsku

30.03.2023

Na konci března se uskutečnila týdenní stáž dvou pedagogů v Lotyšsku. Výjezdu se zúčastnili Mgr. Heda Lambertová, učitelka anglického jazyka, a Ing. Zdeněk Pospíšil, zástupce školy a učitel ekonomie a předmětů JA studentské společnosti a fiktivní firmy. Cílem stáže bylo sledovat výuku anglického jazyka a odborných předmětů na gymnáziu RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA v Rize, dále se nám podařilo ještě navštívit dvě další spřátelené školy – gymnázia ve městě Ventspils a Liepaja. Všude se nám dostalo vřelého přijetí, měli jsme možnost poznat prostředí školy, mluvit s učiteli i žáky, vidět výuku anglického jazyka, ekonomie nebo prezentace JA firem a navázali jsme kontakty pro další případnou spolupráci. Stáž v Lotyšsku hodnotíme jako velmi přínosnou z hlediska obohacení v oblasti pedagogické praxe, sdílení zkušeností, komunikace v anglickém jazyce a jsme rádi, že jsme se mohli blíže seznámit se školstvím a kulturou jiné evropské země.