Čína - říše za velkou zdí

30.05.2022

Cyklus SVĚT KOLEM NÁS je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety. Probíhá formou dynamického prolínání fotografií a videa. Celým programem naživo provází moderátor, který se osobně účastnil natáčení v dané lokalitě. Třída 1. EL se zúčastnila kinoprojekce dokumentu o Číně. Ve výkladu se objevily nejen zeměpisné, ale i biologické a geologické aspekty dané oblasti, charakteristika tamního obyvatelstva, jeho zvyky a běžný život. Důraz na mezipředmětové vztahy, které žákům umožňují lépe pochopit celé okruhy zeměpisných, přírodopisných, chemických a fyzikálních jevů a poznat jejich vzájemné souvislosti, to je to, co činí tyto kinoprojekce unikátní s cílem vytvořit širší pohled žáků na učivo, naučit je myslet v celcích. Právě tento záměr se ale u některých našich studentů nesetkal s příznivým ohlasem, zdálo se jim, že byli zahlceni mnoha nesourodými informacemi. Škoda, snad dozrají a naučí se vnímat v souvislostech. Právě tato zkušenost mne utvrdila v tom, že studenti potřebují více aktivit, které by je učily dívat se na daná témata komplexně a kde to bude možné, zdůrazňovat mezipředmětové souvislosti. Mgr. Veronika Košťálová