Časopis Bridge otiskl povídku našeho studenta

Ředitelka školy uděluje pochvalu Marku Hozovi za reprezentaci školy v literární soutěži časopisu Bridge Tiny Stories. Markovi byla udělena čestná cena a otištěna jeho povídka v čísle Bridge květen - červen 2020