BRONZOVÉ EXPEDICE DOFE

03.10.2023

Na konci září se podařilo úspěšně zrealizovat dvě bronzové expedice. Jedna skupinka zamířila do Adršpašsko – teplických skal a druhá putovala z Malých Svatoňovic do Žďáru nad Metují. Počasí se vydařilo na jedničku a stejně výborně se povedly i obě expedice. Všichni účastníci si ověřili, jak zvládnou využít expediční dovednosti v praxi, občas museli překonat náročný terén, nepohodlí, zimu i další nástrahy, ale hlavně sami sobě dokázali, co všechno zvládnou, a můžou být na sebe pyšní. Gratulujeme!