Bezpečné klima školy

18.09.2018

PRCH-IPBK-0017/2017

realizace projektu: 1. 1. - 31. 12. 2017

Cílem projektu je vytváření pozitivního klimatu ve škole, tj. prohlubování komunikačních dovedností mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli navzájem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty formou pravidelného vzdělávání a osobnostním tréninkem pedagogů a vedoucích pracovníků školy. Projekt zahrnuje čtyři na sobě závislé interaktivní a praktické semináře pro pedagogy se zaměřením na zkvalitňování třídního klimatu, autoritu učitele, komunikaci v náročných situacích a odlišný přístup k žákovi v závislosti na jeho pohlaví.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výše přiděleného grantu: 79 940 Kč.