Beseda s Policií ČR

18.10.2023

Dne 10. 10. se v rámci předmětů ekonomika, právo a veřejná správa uskutečnila beseda se zástupci Krajského ředitelství Policie České republiky. Studenti se dozvěděli o organizačním uspořádání Policie, o práci útvarů v Královéhradeckém kraji, o možnostech pracovního uplatnění a dalšího vzdělávání. Zástupci Policie zodpověděli mnoho dotazů našich studentů.