Beseda s panem MUDr. Bc. Michalem Hrnčiarikem nad etickými i medicínskými tématy

01.04.2019

Dr. Hrnčiarik přijal naše pozvání do hodiny Občanské nauky dne 28.3.2019 ve třídě 4. EL, aby z praxe přinesl poznatky k tématu Etika v kritických životních situacích. Pan doktor pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na plicní klinice (plicní onkologie) a jako lékař Domácí hospicové péče pro Oblastní charitu Hradec Králové. Zároveň vykonává duchovní službu ve FNHK. Během besedy zazněla tedy témata paliativní medicíny, hospicové péče, nemocničního kaplanství, existenciálních problémů a smrti. Všichni přítomní si tak mohli uvědomit, že každý z nás se ocitá tváří v tvář kritickým situacím (vážným problémům) druhého člověka a že v takových chvílích je velmi důležité správně se zachovat. Ale je to někdy také velmi, velmi těžké. Ještě jednou moc děkujeme panu doktorovi, že si udělal ve svém naplněném diáři čas a zavítal k nám do školy.