Adaptační kurz 4. 9. – 6. 9. 2019 Žacléř

09.09.2019

4. září v 9 hodin odjeli studenti 1. ročníků (celkem 90) a pedagogický dozor ve složení výchovné poradkyně Mgr. Pitrové, třídních učitelů Ing. Tomínové, Ing. Kábrtové, Mgr. Lambertové. Učitelský kolektiv doplnili Mgr. Čápová a Mgr. Kostelecký.

Areál Bret se nachází v Žacléři, zhruba 80 km od Hradce Králové. Je umístěn v blízkosti lesa, dřevěné chatky a zděná budova (zde jsou rovněž pokoje, jídelna a společenská místnost) jsou obklopeny 6 hřišti, které jsme využívali v rámci našeho programu.

Jelikož nám letos počasí velmi přálo, nemuseli jsme omezovat ani plánované sportovní aktivity, ani společné vycházky do blízkého okolí. Rovněž jsme se věnovali různým seznamovacím hrám a činnostem uvnitř areálu.

Dle spokojených reakcí našich "prvňáčků" můžu konstatovat, že adaptační kurz splnil svoje očekávání a že 6. září ve 12 hodin odjížděly seznámené třídní kolektivy zpět směr Hradec Králové, aby v pondělí 9. září žáci zasedli s radostí do školních lavic a následující 4 roky společně prožívali svá středoškolská studia.

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Pitrová