Adaptační kurz 16. 9. - 18. 9. 2019 Běleč nad Orlicí

23.09.2019

V pondělí 16. 9. 2019 dvě třídy prvního ročníku 1. VS a 1. SC a jejich třídní učitelky Mgr. Šárka Svobodová a Mgr. Alexandra Valíková spolu se zdravotnicí Mgr. Evou Ježkovou vyrazily na adaptační kurz do tábora J. A. Komenského v Belči nad Orlicí. Tábor se nachází na okraji rozsáhlého komplexu městských lesů Hradec Králové. Je vzdálen necelých 11 km od sídla naší školy.
O program kurzu se starali zkušení lektoři, kteří provedli studenty bohatým programem. Absolvovali spoustu různorodých činností, her a soutěží, které jim měly pomoci nenásilnou a zajímavou formou seznámit se a navázat nová přátelství.
I přes chladnější počasí se celá akce povedla a určitě splnila i svůj účel. Pomohla stmelit dva nové třídní kolektivy, které budou po další čtyři roky navštěvovat naši školu.