Adaptační kurz 1. ročníků ŽACLÉŘ

08.09.2022

Adaptační kurz 5. 9. - 7. 9. 2022

5. září v 9 hodin odjeli studenti 1. ročníků (celkem 89) a pedagogický dozor ve složení výchovné poradkyně Mgr. Pitrové a třídních učitelů Mgr. Čápové, Mgr. Houškové a Mgr. Klimeše na adaptační kurz. Učitelský kolektiv doplnili Ing. Svobodová a Mgr. Kostelecký.

Areál Bret se nachází v Žacléři, zhruba 80 km od Hradce Králové. Je umístěn v blízkosti lesa, dřevěné chatky a zděná budova (zde jsou rovněž pokoje, jídelna a společenská místnost) jsou obklopeny 6 hřišti, které jsme využívali v rámci našeho programu.

Jelikož nám letos počasí velmi přálo, nemuseli jsme omezovat ani plánované sportovní aktivity, ani společné vycházky do blízkého okolí. Rovněž jsme se věnovali různým seznamovacím hrám a činnostem uvnitř areálu.

Dle spokojených reakcí našich "prvňáčků" můžu konstatovat, že adaptační kurz splnil svoje očekávání a že 7. září odjížděly seznámené třídní kolektivy zpět směr Hradec Králové, aby ve čtvrtek 8. září žáci zasedli s radostí do školních lavic a následující 4 roky společně prožívali svá středoškolská studia.

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Pitrová