Adaptační kurz 1. ročníků ŽACLÉŘ

13.09.2021

Adaptační kurz 6. 9. - 8. 9. 2021 Žacléř

6. září v 9 hodin odjeli studenti 1. ročníků (celkem 89) a pedagogický dozor ve složení výchovné poradkyně Mgr. Pitrové, třídních učitelů Mgr. Ježkové, Mgr. Ulrichové, Ing, Rulfové. Učitelský kolektiv doplnili Mgr. Čápová a Mgr. Kostelecký.

Areál Bret se nachází v Žacléři, zhruba 80 km od Hradce Králové. Je umístěn v blízkosti lesa, dřevěné chatky a zděná budova (zde jsou rovněž pokoje, jídelna a společenská místnost) jsou obklopeny 6 hřišti, které jsme využívali v rámci našeho programu.

Jelikož nám letos počasí velmi přálo, nemuseli jsme omezovat ani plánované sportovní aktivity, ani společné vycházky do blízkého okolí. Rovněž jsme se věnovali různým seznamovacím hrám a činnostem uvnitř areálu, ale samozřejmě vzhledem k současné "covidové" situaci jsme dodržovali všechna doporučovaná hygienická opatření.

Dle spokojených reakcí našich "prvňáčků" můžu konstatovat, že adaptační kurz splnil svoje očekávání a že 8. září ve 12 hodin odjížděly seznámené třídní kolektivy zpět směr Hradec Králové, aby ve čtvrtek 9. září žáci zasedli s radostí do školních lavic a následující 4 roky společně prožívali svá středoškolská studia.

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Pitrová