Adaptační kurz 1. ročníků obory VS a SČ

03.10.2021

Začal nový školní rok 2021/22 a s ním přišli noví studenti do prvních ročníků. Studenti oboru Veřejná správa a Sociální činnost, stejně jako každý rok, měli možnost se seznámit a lépe poznat v příjemném prostředí Tábora J. A. Komenského u Hradce Králové. Letošní adaptační kurz se konal 8. - 10. září. Pro studenty byl připraven velmi pestrý program od pana učitele Pavla Knajfla a jeho odborných lektorů. Již od brzkých ranních hodin, počínaje taneční rozcvičkou, nechyběly v dopoledním a odpoledním programu rozličné seznamovací a společenské hry. Nezapomnělo se ani na pohybovou aktivitu formou kolektivních her, při kterých si společně užili hodně legrace. Studenti si také vyzkoušeli zajímavé aktivity, jako například střelba z luku, Spikeball, Brännball, CanJam a další. Tři dny adaptačního kurzu se nesly v duchu dobré nálady, ke které přispělo také příjemné ještě letní počasí a krásná příroda okolních lesů. Náročná a zajímavá náplň kurzu nekončila ani po večerce. Zážitky z kurzu byly obohaceny také z překvapivé noční bojové hry. Na závěr kurzu studenti předvedli velmi pěkné herecké výkony během divadelního představení, které bylo pěknou tečkou za celým adaptačním kurzem šk. roku 2021/22.