13. ročník sbírky ADOPCE NA DÁLKU na naší škole

17.11.2020

Tak jako každý rok, i letos jsme na začátek října 2020 naplánovali sbírku na podporu studia indické dívky Roshni. Zasáhlo nám však do toho uzavření škol, ale i tak jsme dokázali vybrat obdivuhodnou sumu 10 100 Kč, tedy úplně přesně takovou, jako loni a to i navzdory tomu, že 3 třídy se vlivem distanční formy vzdělávání do sbírky nezapojily. Velký dík patří všem, kdo se sbírkou pomohli a samozřejmě přispěli. Odměnou jim může být zaslaný dopis Roshni, její nádherné vysvědčení a fotografie, ze které můžeme vidět, jak nám roste do krásy. Ještě jednou děkuji všem, kteří v dnešní těžké době přispěli a pomohli tak nejen na studium, ale jistě i na další věci, které v současnosti i v Indii budou tolik potřebné. Jsem ráda, že naši žáci se o solidaritě jen neučí, ale umí ji i praktikovat.
Za projekt Adopce na dálku na OAHK. Mgr. Martina Slánská Kalhousová