28. 4. 2021 - dějepisný workshop Odsunuté děti - Paměť národa

03.05.2021

Post Bellum je obecně prospěšná společnost, která se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí, jinými slovy - dokumentuje příběhy, na které se zapomnělo nebo na které by se mohlo zapomenout. Tato společnost spravuje nejrozsáhlejší veřejně přístupnou pamětnickou databázi v Evropě, která se nazývá Paměť národa. Vždy si velmi rádi vybíráme z pestré nabídky pro školy a tentokrát jsme se zúčastnili workshopu Odsunuté děti. Němečtí pamětníci vzpomínali na zlomové okamžiky svých životů a vyprávěli nám příběhy svého odsunu z Československa. Odsun Němců jsme vždy řešili jen z našeho "českého" pohledu, nezamýšleli jsme se nad tím, co prožívali samotní Němci. A co děti? Měly kam chodit do škol, co jíst, s čím si hrát? Čeho se bály? Co si braly s sebou do sběrných táborů? Co je čekalo v rozbombardovaném Německu? Na všechny otázky se nám dostalo odpovědí. Program vedla zkušená lektorka, paní Lenka Kopřivová, která využívala konkrétních videoukázek pamětníků z portálu Paměti národa. Organizace Post Bellum je zapojena do projektu IKAP II a díky tomu jsme tento program měli zcela zdarma. 

Mgr. Veronika Košťálová