21. ročník veletrhu fiktivních firem

06.02.2024

POZVÁNKA A PROPOZICE K VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM V HRADCI KRÁLOVÉ

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na 21. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který se koná v Hradci Králové v úterý 6. února 2024 tentokrát nově v konferenčním sále Hotelu Černigov, na Riegrově nám. 1494 v Hradci Králové.

Časový harmonogram veletrhu fiktivních firem

8:00 – 9:00 prezence zúčastněných firem, příprava stánků

9:00 – 9:15 slavnostní zahájení veletrhu – moderátoři

9:15 – 10:45 prezentace zúčastněných firem – zástupci jednotlivých firem si připraví krátké představení své firmy v českém a cizím jazyce v celkové délce 3 minuty

9:15 – 14:00 zahájení obchodu, prodejní akce

14:00 – 15:00 kulturní program, slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků soutěže

Na veletrhu bude probíhat odborná soutěž o nejlepší firmu. Hodnotit se bude úvodní prezentace, katalog a jeho znalost, komunikace se zákazníkem, náležitosti účetního dokladu – faktury, vzhled stánku a dress code. Individuálně budou probíhat dvě soutěže - nejlepší prodejce v českém jazyce, nejlepší prodejce v anglickém jazyce. Tradičně bude rovněž probíhat hlasování návštěvníků veletrhu o nejsympatičtější firmu.

I letos jsme si pro Vás připravili dvě vedlejší nepovinné soutěže - nejhezčí reklamní leták, nejlepší natočená reklama (vlastní video).

Vzhledem k omezené kapacitě hotelu Černigov si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet přihlášených firem.

Závěrečné pokyny

Vyplněnou závaznou přihlášku (viz odkaz) zašlete prosím nejpozději 15. ledna 2024 do 12:00 hodin. Jakékoli případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese kabrtova.petra@oahk.cz.

Závaznou přihlášku na 21. ročník Veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové dne

6. února 2024 naleznete na:

https://docs.google.com/forms/d/1sp0k-LFvlSiafcgTi7CjaEhyWD9eL5h9xhoknA-VHnE/edit

(odkaz je umístěn i na webových stránkách školy)

Přejeme hodně obchodních úspěchů a těšíme se na Vás.

Tým pořadatelů: Ing. Petra Kábrtová, Ing. Zdeněk Pospíšil, Ing. Jitka Rulfová Janů, Ing. Tereza Matějková


Propozice k veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové 6. 2. 2024

Veletrh je pořádán s finanční podporou Královéhradeckého kraje

Instrukce pro zúčastněné firmy:

  • Stánek
  • k dispozici budete mít 2 menší stoly (nebo jeden velký stůl) a 4 židle
  • internetové připojení není k dispozici, prosíme o zajištění vlastního prodlužovacího kabelu (pokud budete chtít na stánku využívat el. energii)
  • Prezentace
  • maximálně 3minutová prezentace včetně cizího jazyka v PowerPointu
  • prezentací se účastní pouze prezentující studenti a učitelé, ostatní studenti již budou obchodovat, prezentace zasílejte nejdéle do 31. 1. 2024 na adresu: rulfova.jitka@oahk.cz

Soutěž o nejúspěšnější firmu veletrhu:

Firmy budou hodnoceny nezávislou porotou. Hodnotící kritéria jsou: prezentace, katalog a znalost katalogu, komunikační dovednosti v ČJ, vzhled stánku, dress code a náležitosti účetního (pro plátce DPH úplného daňového) dokladu, tj. faktury

Vedlejší nepovinné soutěže veletrhu:

Nejhezčí leták: Leták ve formátu .pdf zasílejte nejdéle do 15. 1. 2024 na adresu: pospisil.zdenek@oahk.cz. Zaměření letáku: reklama na speciální prodejní akci pouze na veletrhu

Nejlepší natočená reklamní spot:

  • reklama musí mít stopáž maximálně 40 sekund
  • hodnocena bude především originalita a vztah k předmětu podnikání
  • reklamu odesílejte jako odkaz na youtube, případně webové stránky firmy nejpozději do 31. 1. 2024 na adresu: kabrtova.petra@oahk.cz

Individuální soutěže:

Nejlepší prodejce v českém jazyce: soutěž bude probíhat v rámci obchodování přímo na stáncích, hodnotit se bude zejména znalost katalogu a schopnost zaujmout zákazníka

90 vteřin před investorem v AJ: představení firmy potencionálnímu investorovi v AJ, bude doplněno jednou až dvěma otázkami porotců, soutěž bude probíhat přímo na stáncích

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či požadavky, rádi Vám vyjdeme vstříc, bude-li to v našich silách.

Těšíme se na setkání, za tým organizátorů:

Ing. Petra Kábrtová, kabrtova.petra@oahk.cz