20. ročník VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM ve Studijní a vědecké knihovně

28.02.2023

POZVÁNKA A PROPOZICE K VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM V HRADCI KRÁLOVÉ

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 20. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který se koná v Hradci Králové v úterý 28. února 2023 tentokrát nově v budově Studijní a vědecké knihovny na adrese Hradecká 1250/2 v Hradci Králové.

Časový harmonogram veletrhu fiktivních firem

8:00 - 9:00 prezence zúčastněných firem, příprava stánků

9:00 - 9:15 slavnostní zahájení veletrhu - moderátoři

9:15 - 10:45 prezentace zúčastněných firem - zástupci jednotlivých firem si připraví krátké představení své firmy v českém a cizím jazyce v celkové délce 3 minuty

9:15 - 14:00 zahájení obchodu, prodejní akce

14:00 - 15:00 kulturní program, slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků soutěže

Na veletrhu bude probíhat odborná soutěž o nejlepší firmu. Hodnotit se bude úvodní prezentace, katalog a jeho znalost, komunikace se zákazníkem, náležitosti účetního dokladu - faktury, vzhled stánku a dress code. Individuálně budou probíhat dvě soutěže - nejlepší prodejce v českém jazyce, nejlepší prodejce v anglickém jazyce. Tradičně bude rovněž probíhat hlasování návštěvníků veletrhu o nejsympatičtější firmu.

I letos jsme si pro Vás připravili dvě vedlejší nepovinné soutěže - nejhezčí logo, nejlepší natočená reklama (vlastní video).

Vzhledem k omezené kapacitě školy si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet přihlášených firem.

Závěrečné pokyny

Vyplněnou závaznou přihlášku (viz odkaz) zašlete prosím nejpozději 31. ledna 2023 do 12:00 hodin. Jakékoli případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese kabrtova.petra@oahk.cz.

Závaznou přihlášku na 20. ročník Veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové dne

28. února 2023 naleznete zde

Propozice k veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové 28. 2. 2023

Veletrh je pořádán s finanční podporou Královéhradeckého kraje

Instrukce pro zúčastněné firmy:

  • Stánek
  • k dispozici budete mít 2 školní lavice (nebo jeden velký stůl) a 4 židle
  • internetové připojení není k dispozici, prosíme o zajištění vlastního prodlužovacího kabelu (pokud budete chtít na stánku využívat el. energii)
  • Prezentace
  • maximálně 3minutová prezentace včetně cizího jazyka v PowerPointu
  • prezentací se účastní pouze prezentující studenti a učitelé, ostatní studenti již budou obchodovat, prezentace zasílejte nejdéle do 22. 2. 2023 na adresu: rulfova.jitka@oahk.cz

Soutěž o nejúspěšnější firmu veletrhu:

Firmy budou hodnoceny nezávislou porotou. Hodnotící kritéria jsou: prezentace, katalog a znalost katalogu, komunikační dovednosti v ČJ, vzhled stánku, dress code a náležitosti účetního (pro plátce DPH úplného daňového) dokladu, tj. faktury

Vedlejší nepovinné soutěže veletrhu:

Nejhezčí logo: formát loga v .jpg nebo v .pdf zasílejte nejdéle do 31. 1. 2023 na adresu: pospisil.zdenek@oahk.cz

Nejlepší natočená reklama:

  • reklama musí mít stopáž maximálně 2 minuty
  • hodnocena bude především originalita a vztah k předmětu podnikání
  • reklamu odesílejte jako odkaz na youtube, případně webové stránky firmy nejpozději do 22. 2. 2023 na adresu: kabrtova.petra@oahk.cz

Individuální soutěže:

Nejlepší prodejce v českém jazyce:soutěž bude probíhat v rámci obchodování přímo na stáncích, hodnotit se bude zejména znalost katalogu a schopnost zaujmout zákazníka

90 vteřin před investorem v AJ:představení firmy potencionálnímu investorovi v AJ, bude doplněno jednou až dvěma otázkami porotců, soutěž bude probíhat přímo na stáncích

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či požadavky, rádi Vám vyjdeme vstříc, bude-li to v našich silách.

Přejeme hodně obchodních úspěchů a těšíme se na Vás.

Tým pořadatelů: Ing. Petra Kábrtová kabrtova.petra@oahk.cz, Ing. Zdeněk Pospíšil,

Ing. Jitka Rulfová Janů, Ing. Jana Tomínová