11. ročník veletrhu JA studentských firem s mezinárodní účastí v Hradci Králové 5. - 6. prosince 2022

05.12.2022

Vážení přátelé,

dovolujeme si pozvat Vás na již jubilejní jedenáctý ročník tradičního veletrhu JA Firem, který se bude konat od pondělí 5. do úterý 6. prosince 2022. Každá česká škola bude mít možnost si vybrat, zda přijede na dvoudenní akci nebo přijede pouze 6. prosince na veletrh, který bude opět probíhat v Kongresovém centru ALDIS.

Veletrh je jedinečnou příležitostí potkat se s novými nápady a nanečisto si vyzkoušet soutěž o nejlepší JA Firmu. Pro letošní rok jsme pro Vás připravili řadu novinek, jako například doplňkové soutěže, ve kterých mají šanci uspět opravdu všechny společnosti.

Program veletrhu

pondělí 5. 12.

do 17:00 příjezd týmu, ubytování

18:00 prohlídka města Hradce Králové

19:00 uvítací večeře

úterý 6. 12.

8:00 - 9:00 prezence zúčastněných společností, příprava stánků

9:00 - 9:15 slavnostní zahájení veletrhu

9:15 - 10:30 prezentace

10:30 - 14:30 prodejní akce, obchodování

14:30 - 16:00 slavnostní zakončení veletrhu a vyhlášení výsledků soutěží

16:30 odjezd domů

Ubytování

Organizátor zajistí ubytování na internátu SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové v ceně 500 Kč na osobu. Termín přihlášky pro ubytování je nejpozději 16. listopadu 2022.

Strava

Organizátor zajistí v pondělí 5. 12. 2022 večeři pro účastníky akce a na veletrhu 6. 12. 2022 oběd pro účastníky veletrhu.

Registrační poplatek

Všechny firmy, které se účastní hlavní akce tj. veletrhu JA firem 6. 12. zaplatí jednorázový poplatek 500 Kč za jednu JA firmu.

Soutěže veletrhu

Na veletrhu proběhne několik soutěží, které ohodnotí nezávislá porota z řad hostů a odborné veřejnosti.

Jedná se o tyto soutěže:

  • Nejlepší slogan - vytvořte stručný a výstižný slogan v českém nebo slovenském jazyce, který vhodně propaguje Vaši společnost, výrobky či služby. Tato soutěž je dobrovolná a budou do ní zařazeny pouze ty společnosti, které v termínu do 16. listopadu 2022 zašlou slogan.
  • Nejlepší logo - vytvořte graficky nápadité logo, které zapůsobí na zákazníka a zároveň bude vhodně reprezentovat Vaši společnost. Logo nesmí být podobné či stejné jako logo, které již existuje u reálných firem. Tato soutěž je dobrovolná a budou do ní zařazeny pouze ty společnosti, které v termínu do 16. listopadu 2022 zašlou logo na adresu pospisil.zdenek@oahk.cz.
  • 90 vteřin před investorem - soutěž pro jednotlivce, který během imaginárního rozhovoru s investorem musí stihnout co nejlépe představit svoji společnost v anglickém jazyce v limitu do 90 sekund. Tato soutěž je dobrovolná a bude do ní zařazen student pouze té společnosti, který se včas přihlásil.
  • Nejlepší prodejce - soutěž pro jednotlivce, který uchvátí porotu svým vystupováním a obchodními dovednostmi.
  • Nejlepší předmět podnikání - týmová soutěž, ve které se hodnotí především "nápad" - reálnost, kreativita, dostupnost předmětu podnikání.
  • Nejlepší společnost veletrhu - povinná soutěž veletrhu a "generálka" na dubnovou soutěž o nejlepší JA firmu. Tato soutěž v sobě zahrnuje úvodní prezentaci společnosti, vzhled stánku, obchodní a komunikační dovednosti jednotlivých studentů, originalitu a propracovanost předmětu podnikání.
  • Nejlepší prezentace - povinná soutěž veletrhu, jedná se o powerpointovu prezentaci doprovázenou slovním komentářem. Hodnotit se bude zejména dodržení časového limitu, srozumitelný projev, vtipnost, originalita a zaujetí publika. Maximální délka prezentace jedné společnosti je 3 minuty. Z technických důvodů prosíme o zaslání prezentace předem, a to nejpozději 30. listopadu 2022 12:00 na adresu kabrtova.petra@oahk.cz.

Nejlepší stánek veletrhu - povinná soutěž veletrhu. Hodnotí se především celkový vzhled stánku, nápaditost, kreativita a vystižení předmětu podnikání.

  • Nejsympatičtější společnost veletrhu - povinná soutěž veletrhu. Hlasují návštěvníci a účastníci veletrhu.

V případě, že veletrh neproběhne z důvodu epidemiologické situace fyzicky, většina soutěžních kategorií proběhne elektronicky. Pořadatel pošle k elektronickým soutěžím dodatečné pokyny.

Pořadatelské zajištění

Veletrh se bude konat v předsálí Kongresového centra ALDIS. Pro účastníky i pro vyučující bude zajištěna šatna pro odložení osobních věcí a drobné občerstvení.

Každá společnost dostane k dispozici dva stoly a čtyři židle. Po předchozí domluvě je možné si přivézt i vlastní stánek (oboje je nutno uvést v závazné přihlášce).

Každá společnost bude umístěna v blízkosti elektrické zásuvky. Přesto prosíme o přivezení vlastního prodlužovacího kabelu. Připojení k internetu není možné zajistit.

Pořadatelé zajistí promítání prezentace každé společnosti v maximální délce 3 minuty.

Závěrečné pokyny

Vyplněnou závaznou přihlášku (viz odkaz) bez ubytování zašlete prosím nejpozději 16. listopadu 2022 do 12:00 hodin. Jakékoli případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese pospisil.zdenek@oahk.cz.

Závazná přihláška na jedenáctý ročník Veletrhu JA Firem s mezinárodní účastí 6. prosince 2022 Hradec Králové 

Vzhledem k omezené kapacitě Aldisu si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet přihlášených firem.

Přejeme hodně obchodních úspěchů a těšíme se na Vás.

Za pořadatele veletrhu

Ing. Zdeněk Pospíšil, Ing. Petra Kábrtová