ČJ A1 SERR

Závazná přihláška na zkoušku českého jazyka pro cizince A1 SERR

Údaje na on-line přihlášce se musí přesně shodovat s platným cestovním dokladem
jinak nebudete ke zkoušce připuštěni.