Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost.

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

29.11.2016 00:00

Exkurze do památníku heydrichiády a do Tančícího domu

V nádherném podzimním dni jsme si se třídou 4. CL v rámci výuky dějepisu udělali exkurzi do naší matičky Prahy. Cílem byl kostel sv. Cyrila a Metoděje, ve kterém se po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha ukrývali parašutisté. Nejprve nám byl promítnut asi půlhodinový dokumet a...

Celý článek

—————

28.11.2016 00:00

G2 FLORBAL CHALLENGE

Dne 28.11.2016 v Předměřicích nad Labem proběhl halový turnaj středních škol ve florbalu. Turnaj proběhl pod záštitou Komerční banky. Naší školu reprezentovali studenti 1 a 2 ročníků. V nabité konkurenci získalo družstvo dárkový voucher na seminář Finanční gramotnost.

Celý článek

—————

24.11.2016 00:00

Adventní čas

Adventní čas na naší škole začal koncertem učitelů ZUŠ  Střezina. Více na: http://www.strezina.cz/novinky/sametovy-koncert-nasi-ucitele-v-akci-499/

Celý článek

—————

22.11.2016 11:10

„Jsme lidé jako vy“ - Centrum péče o duševní zdraví v Hradci Králové

Vybraná skupina žákyň ze třídy 2. SC, 3. B a 4. B studijního oboru sociální činnost se zúčastnila dne 9. 11. 2016 akce pořádané Centrem péče o duševní zdraví v Hradci Králové. Setkání se uskutečnilo v nové, moderně rekonstruované budově ve Věkoších a jeho hlavní myšlenka byla určena samotným názvem...

Celý článek

—————

22.11.2016 00:00

Koncert HRADECKÁ NOKTURNA

22. 11. 2016 se v naší aule konal koncert HRADECKÁ NOKTURNA Více informací o akci a fotografie naleznete na: http://hradeckanokturna.cz/domains/hradeckanokturna.cz/index.php/fotogalerie

Celý článek

—————

20.11.2016 00:00

Mezinárodní setkání v rámci projektu ERASMUS+

Ve dnech 20. až 26. listopadu 2016 se naše škola zúčastnila v rámci projektu ERASMUS+ mezinárodního setkání se žáky z partnerské školy - Obchodní akademie Banska Bystrica. Projektového setkání se zúčastnilo 16 žáků – z každé fiktivní firmy 4 ředitelé a zástupci jednotlivých...

Celý článek

—————

10.11.2016 00:00

Setkání národů

Tradiční akce Setkání národů se opět po roce konala v Adalbertinu a zúčastnili se jí studenti italštiny z druhého ročníku. Po úvodním pásmu písní, slova i soutěží se studenti mohli blíže seznámit se zástupci různých národů, žijících na  území našeho města, u stánků, kde na ně také vždy...

Celý článek

—————

09.11.2016 00:00

Veletrh fiktivních firem Vysoké Mýto

Dne 9. listopadu 2016 se naše fiktivní firmy již tradičně účastnily Veletrhu fiktivních firem ve Vysokém Mýtě. Pořadatelem byla Střední škola podnikání. Soutěžilo se v několika kategoriích - nejlepší slogan, vizitka, prezentace, stánek, obchodník v českém a cizím jazyce, nejsympatičtější firma,...

Celý článek

—————

09.11.2016 00:00

Konference ŠKOLA PODNIKÁNÍ

Dne 9. listopadu 2016 se na Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu v Chocni konal historicky první ročník konference Škola a podnikání. Základní myšlenkou konference bylo propojení vzdělávání a praxe, na konferenci byli pozvaní ředitelé a vybraní učitelé a žáci všech...

Celý článek

—————

09.11.2016 00:00

Přednáška Chvilky s Itálií

V podvečerních hodinách se konala ve Státní vědecké knihovně nejen pro italštináře velmi příjemná přednáška, která byla milou vzpomínkou na vynikajícího herce a spisovatele Miroslava Horníčka, milovníka slova, dobrého červeného vína, Provence a Itálie. Knihu černobílých fotografií Chvilky s Itálií...

Celý článek

—————


Novinky

24.11.2016 00:00

Španělsky jazyk a nové video

Včera v rámci Dne otevřených dveří se narodilo nové miminko. A jeho jméno? Video španělský jazyk.  Na váhu a rozměry se neptejte, radši se na něj hned podívejte: VIDEO Jedná se o nové  video, na  které  se mohou podívat  zájemci a příznivci španělštiny....

Celý článek

—————

10.11.2016 00:00

22. 11. se v aule naší školy koná koncert pro veřejnost - jste srdečně zváni!

Celý článek

—————

05.11.2016 00:00

Zkouška z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR

30. 11. středa: registrace 12,00 - 13,15, zkouška od 13,30 Další termíny    

Celý článek

—————

03.11.2016 00:00

Cesta pro mladé - studenti čtvrtého ročníku čtěte!

Chcete praxi v oboru, který vás baví? Studujete poslední ročník? Pak je projekt Cesta pro mladé právě pro vás. Právě teď se můžete vybírat z více než 200 nabídek na stáž a další přibývají každým okamžikem. V rámci praxe se naučíte nové věci od zkušeného odborníka, který vás povede,...

Celý článek

—————

13.10.2016 10:40

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny LanguageCert

  Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti? Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele? Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a...

Celý článek

—————

26.09.2016 00:00

Doporučení MŠMT - přístup k osobám s poruchou autistického spektra

Doporučení k využití Komunikačního souboru Komunikační soubor  

Celý článek

—————

13.09.2016 00:00

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ český lektor/rodilý mluvčí

    ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek anglického jazyka pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií mírně pokročilí, pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací, důraz na...

Celý článek

—————

13.09.2016 00:00

Kroužek německého jazyka pro žáky ZŠ

  ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek německého jazyka pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ začátečníci, mírně pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací důraz na konverzaci, rovnoměrně zastoupeny i další...

Celý článek

—————

21.08.2016 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

09.08.2016 00:00

Státní jazykové zkoušky budou srovnatelné s mezinárodními zkouškami

Státní jazykové zkoušky budou srovnatelné s mezinárodními Praha, 8. července 2016 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává vyhlášku o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, která upravuje označení zkoušek podle Společného evropského...

Celý článek

—————