Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost.

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

15.06.2016 00:00

Mezinárodní zkoušky z ANJ nanečisto pro žáky ZŠ

Ve středu 15. 6. jsme v naší škole přivítali 32 žáků ZŠ Javornická z Rychnova n. Kněžnou z 5., 8. a 9. tříd, kteří si k nám přijeli vyzkoušet ústní i písemné mezinárodní zkoušky nanečisto. Děti si úspěšně zúčastnily zkoušek na úrovních A1, A2 a B1 dle Evropského referenčního rámce. Tato akce se...

Celý článek

—————

02.06.2016 00:00

Workshop pořádaný Filozofickou fakultou - 150. výročí bitvy u HK

Dne 2. 6. se studenti 1. EL  v rámci výuky dějepisu zúčastnili připraveného workshopu, pořádaného Filozofickou fakultou, a to na půdě této školy. Akce se týkala 150. výročí bitvy u  Hradce Králové /respektive u Sadové/. Posluchači FF měli pro naše studenty připravená čtyři stanoviště, na...

Celý článek

—————

12.05.2016 00:00

Dny ITV – Den zdraví 5. 5. a 12. 5. 2016

V rámci udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ pořádala škola pro žáky partnerských ZŠ den integrované tematické výuky s názvem Den zdraví. Tentokrát nás navštívila 5. 5. MŠ a ZŠ Svobodné Dvora a 12. 5. ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí. Program...

Celý článek

—————

09.05.2016 00:00

Přednáška Trestněprávní odpovědnost a chování v rizikových situacích

Žáci tř. 1. VS se zúčastnili 9. května 2016 přednášky v Preventivně informačním centru Policie ČR v Hradci Králové na téma: Trestněprávní odpovědnost a chování v rizikových situacích.

Celý článek

—————

04.05.2016 00:00

Přednáška o kyberšikaně

Ve středu 4. května 2016 se třídy 2. A a 2. B zúčastnily přednášky v  Informačním centru Policie ČR v Hradci Králové na téma Kyberšikana - nebezpečí virtuální komunikace.  Vrchní inspektor nprap. Jana Čížkovský se svým kolegou uváděl mimo jiné i konkrétní případy ze...

Celý článek

—————

04.05.2016 00:00

Filmové představení Macbeth

Deštivé dopoledne 4. 5. strávili studenti z pěti tříd naší školy v kině Centrál na filmovém představení Macbeth. Syrové počasí jakoby se přeneslo přímo z plátna kina a podtrhlo tak celkový dojem ze zfilmované Shakespearovy tragédie. Do skotské vrchoviny zasazený děj vynikal realistickými i...

Celý článek

—————

04.05.2016 00:00

Divadelní představení ‘‘Peter Black – A New Beginning‘‘

Středa 4. května patřila na naši škole rovněž i divadlu. Na 150 studentů 1. ročníků prožilo první májové dny v noblesním Adalbertinu sledováním anglicko – českého představení ‘‘Peter Black – A New Beginning‘‘. Inscenace zlínského cizojazyčného divadelního centra nás místy až absurdně, ovšem o...

Celý článek

—————

03.05.2016 00:00

Ekologická exkurze

Dne 3. 5. 2016 se žáci třídy 1. SC zúčastnili ekologické exkurze, v rámci které navštívili Stanici pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy v Jaroměři. Celkem se exkurze zúčastnilo 23 žáků. Žákům se velmi ochotně věnovali pracovníci záchranné stanice, poskytli jim odborný výklad, popsali...

Celý článek

—————

02.05.2016 00:00

Samovyšetření prsu – Nejde jen o prsa

Dne 22. 4. 2016 a 2. 5. 2016 se žáci 3. ročníku zúčastnili přednášky v rámci projektu Nejde jen o prsa, kterou pořádá Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s. a její pacientské organizace ve spolupráci s NN Životní pojišťovnou – FOU YOU. Cílem preventivního programu je rozšíření povědomí studentek i...

Celý článek

—————

28.04.2016 00:00

EUROSCOLA 2016

Naše škola se již po několikáté zapojila do soutěže EUROSCOLA, kterou pravidelně pořádá Evropský parlament. Úkolem soutěže v tomto školním roce bylo uspořádat charitativní sbírku, vytvořit fotokoláž a získat co největší počet „lajků“. Třída 2.B se do soutěže velmi úspěšně zapojila a vyhrála...

Celý článek

—————


Novinky

25.06.2016 00:00

Informace k adaptačnímu kurzu prvních ročníků září 2016

Adaptační kurz Veřejnosprávní činnost Adaptační kurz Sociální činnost Adaptační kurz Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, potvrzení bezinfekčnosti, souhlas zákonných zástupců

Celý článek

—————

05.06.2016 00:00

Zkouška z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR

31. 8. středa: registrace 8,30 - 9,45, začátek zkoušky 10,00 Další termíny    

Celý článek

—————

14.05.2016 00:00

Letní intenzivní kurz anglického jazyka v Janských Lázních v Krkonoších

Termín: 14. 8. – 19. 8. 2016, cena cca 5 950 Kč Zaměření: příprava pro budoucí žáky prvních ročníků středních škol příprava na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka příprava na mezinárodní zkoušky (FCE) procvičení konverzace Výuka: intenzivní výuka 7 x 45 minut denně...

Celý článek

—————

21.03.2016 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

26.01.2016 00:00

Informace ke stravování žáků po přestěhování do nové budovy školy

Počínaje dnem 8. 2. 2016 se celá škola přestěhuje do budovy Rudolfina na adrese Pospíšilova tř. 365, 500 03 Hradec Králové.  V areálu této budovy se připravuje stavba nové školní jídelny. Předpokládaný termín dokončení je podzim 2017. Do této doby mohou...

Celý článek

—————

04.05.2015 00:00

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost:

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost: Pro školní rok 2015/2016 nabízíme možnost přijetí do 3. ročníku (případně 4. ročníku) vzdělávání uchazečům, kteří jsou vyučení nebo úspěšně studovali alespoň dva (případně tři) roky střední školu. Přijímání...

Celý článek

—————

10.03.2015 00:00

Večerní kurz - anglický jazyk pro začátečníky a mírně pokročilé

- nabízíme večerní kurz od 19:00 nebo 19:30 pro časově velmi zaneprázdněné zájemce (např. maminky na MD, osoby s dlouhou pracovní dobou, dojíždějící apod.) - 2 x 45 minut týdně, vyučovací den úterý nebo čtvrtek - více informací na vitova@oahk.cz

Celý článek

—————

20.02.2015 00:00

Prevence kyberšikany – SEZNAM SE BEZPEČNĚ

Naše škola je od  září 2015  zapojena do projektu SEZNAM SE BEZPEČNĚ, který získal záštitu MŠMT ČR. Film je určen především dětem, ale i jejich rodičům a pedagogům. Zachycuje nástrahy a rizika současného internetu. Diváky filmem provází Mirek Vaňura, autor pořadů „112 a V ohrožení“....

Celý článek

—————