Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost.

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

26.09.2016 00:00

Závod raftů "Mezi mosty"

V úterý 20. září 2016 se tým 11 žáků zúčastnil již tradičního klání na řece Labi, ve kterém mezi sebou soupeří střední školy z Královéhradeckého kraje a okolí. Naši reprezentanti se umístili v prvních rozplavbách na 10. místě. Všem zúčastněným sportovcům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Celý článek

—————

20.09.2016 00:00

Studentské volby 2016

Naše škola se zúčastnila projektu Studentské volby 2016, tentokrát do krajského zastupitelstva pod záštitou společnosti Člověk v tísni. Výsledky voleb

Celý článek

—————

14.09.2016 00:00

Kurz letních sportovních aktivit

Na začátku školního roku 2016/17 byl pro žáky tříd 1. VS a 1. SC uspořádám Kurz letních sportovních aktivit. V letošním roce byl tento kurz realizován ve dnech 8. a 14. září v Hradci Králové. První den si žáci za velmi pěkného letního počasí v areálu TJ Slavia poměřili síly a dovednosti v turnaji v...

Celý článek

—————

14.09.2016 00:00

Ekonomický tým 2016

Za finanční podpory Královehradeckého kraje se na naší škole ve středu 14. 9. uskutečnilo krajské kolo soutěže Ekonomický tým. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 týmů z Obchodních akademií Náchod, Hořic a Hradce Králové. Soutěž byla rozdělena do dvou částí, písemný test ekonomických znalostí a scénka...

Celý článek

—————

19.08.2016 00:00

Jazykový kurz v Janských Lázních

Jazykového kurzu v Janských Lázních, který se konal od 14.8. – 19.8. 2016, se zúčastnilo 30 studentů. Jednalo se o velmi intenzivní kurz, který obsahoval 8 hodin výuky denně. V rámci jednotlivých dnů se studenti postupně zdokonalovali ve všech oblastech anglického jazyka - čtení, gramatika, poslech...

Celý článek

—————

01.07.2016 00:00

Školní výlet do Špindlerova Mlýna

Třída 3. CL se ve dnech 28.6.-29.6. 2016 zúčastnila školního výletu do Špindlerova Mlýna. Žáci absolvovali mimo jiné i výšlap na Medvědín.

Celý článek

—————

01.07.2016 00:00

Exkurze třídy 3. BO – paintball

Dne 29. 6. 2016 se žáci 3. BO zúčastnili exkurze v autokempu Stříbrný rybník v Hradci Králové. Z široké nabídky aktivit, kterou tento známý areál nabízí, si vybrali hru paintball. Nejen vzhledem k poměrně vysoké teplotě byla tato činnost poměrně fyzicky náročná, ale všichni zúčastnění si ji...

Celý článek

—————

30.06.2016 00:00

Sportovní kurz v Žamberku

V týdnu 20. 6. – 24. 6. 2016 se uskutečnil sportovní kurz pro studenty druhých ročníků v krásném prostředí zámeckého parku a kempu Pod Černým lesem v Žamberku. Studenti změřili své síly v celotýdenní hře o sladké ceny v tradičních i netradičních sportech jako je beach volejbal, softball, frisbee,...

Celý článek

—————

29.06.2016 00:00

Exkurze třídy 1. SC

Exkurze třídy 1. SC proběhla dne 29. 6. 2016 v areálu Stříbrného rybníku. Žáci měli možnost zúčastnit se Lanového programu , během kterého překonávali vysoké a nízké lanové překážky, také museli zdolávat visuté lanovky. Po náročném dvouhodinovém lezení žáci využili nabídky lanového centra a...

Celý článek

—————

29.06.2016 00:00

Exkurze třídy 3.AO na Letiště V. Havla Praha - Ruzyně

Předposlední školní den jsme v rámci školní exkurze nahlédli do zákulisí Letiště Václava Havla Praha. Měli jsme jedinečnou příležitost poznat pracovní zázemí letiště, kam se cestující běžně nedostanou. Sledovali jsme provoz a shon na odbavovacích plochách, seznámili jsme se s dráhovým systémem a z...

Celý článek

—————


Novinky

26.09.2016 00:00

Doporučení MŠMT - přístup k osobám s poruchou autistického spektra

Doporučení k využití Komunikačního souboru Komunikační soubor  

Celý článek

—————

13.09.2016 10:40

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert

Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti? Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele? Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a musíte doložit jazykový certifikát uznávaný MŠMT? Chtěli byste...

Celý článek

—————

13.09.2016 00:00

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ český lektor/rodilý mluvčí

    ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek anglického jazyka pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií mírně pokročilí, pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací, důraz na...

Celý článek

—————

13.09.2016 00:00

Kroužek německého jazyka pro žáky ZŠ

  ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek německého jazyka pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ začátečníci, mírně pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací důraz na konverzaci, rovnoměrně zastoupeny i další...

Celý článek

—————

05.09.2016 00:00

Zkouška z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR

19. 10. středa: registrace 12,00 - 13,15, začátek zkoušky 13,30 Další termíny    

Celý článek

—————

09.08.2016 00:00

Státní jazykové zkoušky budou srovnatelné s mezinárodními zkouškami

Státní jazykové zkoušky budou srovnatelné s mezinárodními Praha, 8. července 2016 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává vyhlášku o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, která upravuje označení zkoušek podle Společného evropského...

Celý článek

—————

21.03.2016 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

26.01.2016 00:00

Informace ke stravování žáků po přestěhování do nové budovy školy

Počínaje dnem 8. 2. 2016 se celá škola přestěhuje do budovy Rudolfina na adrese Pospíšilova tř. 365, 500 03 Hradec Králové.  V areálu této budovy se připravuje stavba nové školní jídelny. Předpokládaný termín dokončení je podzim 2017. Do této doby mohou...

Celý článek

—————

10.03.2015 00:00

Večerní kurz - anglický jazyk pro začátečníky a mírně pokročilé

- nabízíme večerní kurz od 19:00 nebo 19:30 pro časově velmi zaneprázdněné zájemce (např. maminky na MD, osoby s dlouhou pracovní dobou, dojíždějící apod.) - 2 x 45 minut týdně, vyučovací den úterý nebo čtvrtek - více informací na vitova@oahk.cz

Celý článek

—————

20.02.2015 00:00

Prevence kyberšikany – SEZNAM SE BEZPEČNĚ

Naše škola je od  září 2015  zapojena do projektu SEZNAM SE BEZPEČNĚ, který získal záštitu MŠMT ČR. Film je určen především dětem, ale i jejich rodičům a pedagogům. Zachycuje nástrahy a rizika současného internetu. Diváky filmem provází Mirek Vaňura, autor pořadů „112 a V ohrožení“....

Celý článek

—————