Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

06.12.2017 00:00

Přednáška "Správné spotřebitelské chování"

Dne 28. 11. 2017 se třídy 3AO a 3BO zúčastnily odborné přednášky pracovníků MPSV ČR a ČOI na téma: Správné spotřebitelské chování. Tato přednáška byla zaměřena na rozšíření učiva odborných předmětů 3. ročníků oboru Obchodní akademie.

Celý článek

—————

04.12.2017 00:00

Prezentace ŠPANĚLSKÉHO jazyka na dni otevřených dveří

Při dni otevřených dveří měli zájemci o studium a ostatní návštěvníci naší školy možnost dozvědět se o průběhu výuky španělského jazyka, výukových materiálech, ale také o kulturních a geografických lákadlech Španělska a Latinské Ameriky. Do učebny č. 327 je zvali žáci 1. ročníku převlečení za...

Celý článek

—————

04.12.2017 00:00

Exkurze do Parlamentu ČR, PRAHA

Dne 4. 12. 2017 třída 1.VS oboru Veřejnosprávní činnost navštívila obě komory Parlamentu ČR v Praze - Poslaneckou sněmovnu a Senát. Exkurze byla zaměřena na vývoj a současnost českého parlamentarismu. I přes nepříznivé počasí následně absolvovali žáci také procházku po historické části Prahy...

Celý článek

—————

30.11.2017 00:00

Téma Evropské unie se zástupci Eurocentra HK

Při hodinách Občanské nauky ve 2.AO právě probíráme téma EU. Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi živé, požádali jsme zástupce Eurocentra Hradec Králové, aby nám s tímto tématem pomohli a přinesli akutální informace, vyvrátili případné mýty o EU a celkově zodpověděli položené dotazy. První...

Celý článek

—————

27.11.2017 00:00

OAHK na Festivalu francouzského filmu

Se třídou 2.SC,VS jsme v rámci hodiny FRJ vyrazili na Festival francouzského filmu, který se již letos po dvacáté konal i mimo jiné v Hradci Králové. Využili jsme nabídky kolegyně Zemanské z Gymnázia Boženy Němcové, která ve spolupráci s kinem Bio Centrál, Francouzskou aliancí Pardubice a...

Celý článek

—————

25.11.2017 00:00

Prezentace FRANCOUZSKÉHO JAZYKA na Dnu otevřených dveří dne 22. 11. 2017

Tak jako v minulých letech, i letos, si mohli zájemci o studium na naší škole prohlédnout celou budovu Rudolfina a přítomných učitelů či žáků se zeptat na vše, co je zajímá. Ti, kdo zavítali do učebny č. 409, jistě nelitovali, protože měli šanci zavítat "Au cours de français". Přivítali je tam...

Celý článek

—————

22.11.2017 00:00

Projekt Zdravé koule

Třídy 1. AO, 1. BO, 1. VS se  dne 22. listopadu zúčastnily projektu Zdravé koule,, který je organizován zástupci Státního zdravotního ústavu v Praze a Krajské hygienické stanice v Hradci Králové. Žáci se  seznámili s problematikou nádorů varlat u mužů a karcinomu prsu u...

Celý článek

—————

20.11.2017 00:00

20. 11. - Student Sebastian z Dominikánské republiky na hodině španělštiny

V rámci projektu Erasmus pobývá od září v České republice a  Gymnázium v Jaroměři navštěvuje  student Sebastian. Udělal si čas, aby přišel i mezi naše studenty, a to konkrétně do čtvrtého ročníku. Vypravoval o své zemi, o tradicích, kultuře, gastronomii, ale také o tom, jak se  u nás...

Celý článek

—————

10.11.2017 00:00

Ohlédnutí za zahraniční exkurzí - jihozápadní Anglie

Rychle se blíží konec prvního čtvrtletí školního roku a padesáti studentům napříč všemi ročníky a obory školy nezbývá nic než jen nostalgicky vzpomínat na nádhernou exkurzi do jihozápadní Anglie. Ikonická místa převážně v Corwallu jsme navštívili na počátku října, kdy nás Anglie přivítala...

Celý článek

—————

09.11.2017 00:00

9. 11. 2017 - Setkání národů

Tradiční, oblíbená a úspěšná akce Setkání národů se i letos konala v prostorách Adalbertina.  Zúčastnili se jí studenti 1. ročníku ruštiny, němčiny a italštiny a studenti 2. ročníku španělštiny. Tentokrát byli žáci do programu vtaženi- na pódiu i dole v sále se učili některé tance ve...

Celý článek

—————


Novinky

04.12.2017 00:00

15. ročník Veletrhu fiktivních firem 30. ledna 2018

Zveme Vás na 15. ročník Veletrhu fiktivních firem, který se bude konat 30. ledna 2018 v budově naší školy.    Pozvánka a propozice Přihláška na veletrh

Celý článek

—————

04.12.2017 00:00

Zkoušky českého jazyka A1 SERR pro cizince

20. 12. středa, registrace 8,00–9,45, začátek 10,00 další termíny

Celý článek

—————

01.12.2017 00:00

Zveme Vás na zkoušky LanguageCert

  Písemná zkouška: pátek 8. prosince 2017   od 14:30 Ústní zkouška:       pátek 15. prosince 2017 od 14:00   Přihlášky ke zkouškám a další informace naleznete v části Jazyková škola nebo v kabinetu č. 205. Termín podání přihlášek a zaplacení poplatku je 24....

Celý článek

—————

01.12.2017 00:00

Prezentace ŠPANĚLSKÉHO jazyka na dni otevřených dveří

Při dni otevřených dveří měli zájemci o studium a ostatní návštěvníci naší školy možnost dozvědět se o průběhu výuky španělského jazyka, výukových materiálech, ale také o kulturních a geografických lákadlech Španělska a Latinské Ameriky. Do učebny č. 327 je zvali žáci 1. ročníku převlečení za...

Celý článek

—————

27.11.2017 00:00

Jubilejní 10. ročník sbírky ADOPCE NA DÁLKU s rekordním výtěžkem

Během podzimu se na naší škole již po desáté uskutečnila sbírka projektu ADOPCE NA DÁLKU. Jsme velice šťastní, že se i letos podařilo vybrat dostatek peněz, abychom i nadále mohli podporovat ve studiu indickou dívku Roshani. Tento rok to byla úžřasná částka 9 200 Kč.  Podrobné informace o...

Celý článek

—————

19.11.2017 00:00

Výsledky voleb do školské rady ze dne 13. a 15. 11. 2017

zvolení členové: Mgr. Jakub Hlávko,  Mgr. Ernest Seifert, Nikola Rohlenová,  Marina Tajchmanová   Podrobnější informace naleznete v příloze.    

Celý článek

—————

13.10.2017 00:00

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny LanguageCert

  Jazykové zkoušky LanguageCert       Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto Termín písemné zkoušky: jaro 2018 Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení Platbu za písemnou zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře...

Celý článek

—————

10.10.2017 00:00

Posun listopadového termínu zkoušek LanguageCert

Naše centrum zkoušek LanguageCert prochází re-certifikací za účelem splnění podmínek pro realizaci zkoušek uznávaných dalšími institucemi a britským úřadem OFQUAL a z tohoto důvodu bude termín listopadových zkoušek pravděpodobně posunut o 2 - 3 týdny. Termín bude včas zveřejněn na stránkách...

Celý článek

—————

31.08.2017 00:00

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

Termín písemné zkoušky: 18. 10. 2017 od 14:00 Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení Platbu za písemnou zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře 333) nejpozději do 9. 10. 2017 Termín ústní zkoušky: 25. 10. 2017 od 13:30 Cena: 100 Kč – platba po předchozím závazném...

Celý článek

—————

30.07.2017 00:00

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ český lektor/rodilý mluvčí

    ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek anglického jazyka pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií mírně pokročilí, pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací, důraz na...

Celý článek

—————