Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost.

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

09.02.2017 00:00

Den ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí

Žáci naší školy se každý rok učí, jak se zachovat v případě mimořádné události. V únoru si tyto dovednosti teoreticky i prakticky vyzkoušeli žáci tříd 1.EL, 2.EL a 2.SC. Nejvíce žáky zaujala exkurze k HZS U Přívozu v Hradci Králové. Velmi milí a ochotní hasiči, kteří nás provázeli, umožnili žákům...

Celý článek

—————

26.01.2017 12:54

Vyrovnání loňského výsledku

Stejně jako loni se náš chlapecký futsalový tým rval o postup do divizního finále, tentokrát ve Sportovní hale v Předměřicích nad Labem, 25. ledna, ve skupině s Educou Pardubice, SŠTŘ Nový Bydžov a v letošním roce velmi silným týmem SSSOG Hradec Králové, který nám v závěrečném utkání turnaje...

Celý článek

—————

06.01.2017 00:00

Koncert ve Filharmonii Hradec Králové

Žáci 3. B navštívili v pátek 6. 1.  2017 hudební pořad  "Slohy a jiné složitosti"  ve Filharmonii Hradec Králové. Moderátor Lukáš Hurník provedl diváky dějinami hudby od pravěku až po současnost, největší pozornost věnoval novověku. Seznamoval s hlavními znaky, které jsou typické pro...

Celý článek

—————

04.01.2017 00:00

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 4. ledna 2017 se 19 žáků naší školy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni zúčastnění nejprve absolvovali eliminační písemnou/poslechovou část a poté deset nejlepších postoupilo do ústní části, kde měl každý z nich deset minut na to, aby prokázal své schopnosti...

Celý článek

—————

07.12.2016 00:00

Veletrh JA Firem

Ve středu 7. 12. 2016 se v prostorách naší školy uskutečnil jubilejní pátý ročník Veletrhu JA firem. Své podnikatelské dovednosti zde měli možnost poměřit studenti z celé České republiky (celkem 18 JA firem) a studenti ze Slovenské republiky (2 JA firmy). Studenti se snažili přichystat svůj stánek...

Celý článek

—————

06.12.2016 00:00

Ekonomický tým 2016 – Celostátní finále Opava

Ve dnech 5. a  6. 12 se uskutečnilo finále ekonomických týmů  obchodních akademií České republiky. Soutěž proběhla na Obchodní akademii v Opavě a zúčastnilo se jí celkem 13 týmů,  zástupců jednotlivých krajů ČR. Královéhradecký kraj reprezentovali studenti naší školy – Patricie...

Celý článek

—————

05.12.2016 00:00

Exkurze do Parlamentu ČR

V pondělí 5. 12. 2016 se žáci třídy 1.VS oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili odborné exkurze do Parlamentu ČR v Praze. Navštívili obě komory – Poslaneckou sněmovnu i Senát, a to s odborným výkladem a prezentací o vývoji a současnosti českého parlamentarismu. Součástí exkurze byla také procházka...

Celý článek

—————

29.11.2016 00:00

Exkurze do památníku heydrichiády a do Tančícího domu

V nádherném podzimním dni jsme si se třídou 4. CL v rámci výuky dějepisu udělali exkurzi do naší matičky Prahy. Cílem byl kostel sv. Cyrila a Metoděje, ve kterém se po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha ukrývali parašutisté. Nejprve nám byl promítnut asi půlhodinový dokumet a...

Celý článek

—————

28.11.2016 00:00

G2 FLORBAL CHALLENGE

Dne 28.11.2016 v Předměřicích nad Labem proběhl halový turnaj středních škol ve florbalu. Turnaj proběhl pod záštitou Komerční banky. Naší školu reprezentovali studenti 1 a 2 ročníků. V nabité konkurenci získalo družstvo dárkový voucher na seminář Finanční gramotnost.

Celý článek

—————

24.11.2016 00:00

Adventní čas

Adventní čas na naší škole začal koncertem učitelů ZUŠ  Střezina. Více na: http://www.strezina.cz/novinky/sametovy-koncert-nasi-ucitele-v-akci-499/

Celý článek

—————


Novinky

18.02.2017 00:00

Zkoušky českého jazyka A1 SERR pro cizince

11. 3. sobota, registrace 8,30 – 9,45, začátek 10,00 další termíny

Celý článek

—————

09.02.2017 00:00

Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám, zkoušky nanečisto

Přípravný kurz z MATEMATIKY k přijímacím zkouškám z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ Přípravný kurz z MAT je již naplněn! Zahájení kurzu: 22. února 2017, ve středu, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové Čas: 15:30 - 17:00 hodin Sraz přihlášených žáků – v 15:15...

Celý článek

—————

26.01.2017 00:00

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto únor 2017 (termín konání bude upřesněn)

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto Písemná zkouška 22. 3. 2017 od 14.00 Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení Platbu za písemnou zkoušku nanečisto uhraďte 13. 3. 2017 paní Kováříkové (dveře 333) Ústní zkouška 29. 3. 2017 od 15.00 Cena: 100 Kč – platba po...

Celý článek

—————

24.11.2016 00:00

Španělsky jazyk a nové video

Včera v rámci Dne otevřených dveří se narodilo nové miminko. A jeho jméno? Video španělský jazyk.  Na váhu a rozměry se neptejte, radši se na něj hned podívejte: VIDEO Jedná se o nové  video, na  které  se mohou podívat  zájemci a příznivci španělštiny....

Celý článek

—————

21.11.2016 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

03.11.2016 00:00

Cesta pro mladé - studenti čtvrtého ročníku čtěte!

Chcete praxi v oboru, který vás baví? Studujete poslední ročník? Pak je projekt Cesta pro mladé právě pro vás. Právě teď se můžete vybírat z více než 200 nabídek na stáž a další přibývají každým okamžikem. V rámci praxe se naučíte nové věci od zkušeného odborníka, který vás povede,...

Celý článek

—————

13.10.2016 10:40

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny LanguageCert

  Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti? Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele? Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a...

Celý článek

—————

26.09.2016 00:00

Doporučení MŠMT - přístup k osobám s poruchou autistického spektra

Doporučení k využití Komunikačního souboru Komunikační soubor  

Celý článek

—————

13.09.2016 00:00

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ český lektor/rodilý mluvčí

    ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek anglického jazyka pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií mírně pokročilí, pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací, důraz na...

Celý článek

—————

13.09.2016 00:00

Kroužek německého jazyka pro žáky ZŠ

  ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek německého jazyka pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ začátečníci, mírně pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací důraz na konverzaci, rovnoměrně zastoupeny i další...

Celý článek

—————