Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost.

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

23.03.2017 00:00

Konverzace s rodilým mluvčím z Venezuely

V rámci výuky španělštiny zavítal  během března do hodin 3. a 4. ročníků  student polilotogie hradecké Univerzity José Gabriel Valladares. Pozval ho p. učitel Miguel Durand Cuba a studenti měli možnost konverzovat, ptát se na to, co je zajímalo a ověřit si své znalosti španělského jazyka....

Celý článek

—————

08.03.2017 00:00

Florbal - okresní kolo

Dne 8. března 2017 se náš chlapecký florbalový tým zúčastnil okresního kola ve florbale. I přes bojovný výkon se našim chlapcům nepodařilo postoupit ze základní skupiny. Děkuji všem zúčastněným za dobrý výkon a reprezentaci školy. Mgr. Tomáš Kostelecký

Celý článek

—————

08.03.2017 00:00

Školní kolo SOČ

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá ve formě soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící obhajují své práce.  Ve středu 8. 3. 2017 se uskutečnilo školní kolo SOČ, ve kterém 11 žáků školy obhajovalo 9 prací.  ...

Celý článek

—————

28.02.2017 00:00

Zážitkový workshop Lidi to tak nenechaj

V rámci výuky dějepisu jsme se třídou 4. CL absolvovalli zážitkový workshop Lidi to tak nenechaj. Do školy přijeli 3 lektoři z Prahy z organizace Post Bellum, která pracuje se vzpomínkami pamětníků uložených ve fondu Paměť národa. Naši studenti měli možnost vcítit se do pocitů jednoho studenta,...

Celý článek

—————

22.02.2017 00:00

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Žákyně Kateřina Kuntová z třídy 3. BO naši školu reprezentovala v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, která proběhla dne 9. února 2017.

Celý článek

—————

10.02.2017 00:00

Výměnný pobyt studentů v rámci projektu ERASMUS +

V týdnu od 6. 2. 2017 do 10. 2. 2017 v rámci projektu ERASMUS + navštívili naši školu již podruhé žáci a učitelé z partnerské školy Obchodní akademie Banská Bystrica. Hlavním účelem návštěvy studentů byla jejich účast na Veletrhu fiktivních firem, nicméně bohatý program byl pro ně...

Celý článek

—————

09.02.2017 00:00

Přednáška Městské Policie na téma Domácí násilí

Dne 9. 2. 2017 se zrealizovala přednáška Městské Policie na téma Domácí násilí pro třídu 1. VS. Přednáška proběhla v učebně MP na Dětském dopravním hřišti v Třebši.

Celý článek

—————

09.02.2017 00:00

Okresní finále středních škol a učilišť ve florbale dívek

Dne 9.2. 2017 se studentky naší školy zúčastnily okresního finále středních škol a učilišť ve florbale dívek, kde obsadily 5. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Soutěžící:  Haková Anna, Hlásková Markéta, Šklíbová Michaela, Novotná Barbora, Kodymová Lucie, Mlázovská Linda, Růžičková...

Celý článek

—————

09.02.2017 00:00

Den ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí

Žáci naší školy se každý rok učí, jak se zachovat v případě mimořádné události. V únoru si tyto dovednosti teoreticky i prakticky vyzkoušeli žáci tříd 1.EL, 2.EL a 2.SC. Nejvíce žáky zaujala exkurze k HZS U Přívozu v Hradci Králové. Velmi milí a ochotní hasiči, kteří nás provázeli, umožnili žákům...

Celý článek

—————

07.02.2017 00:00

Přednáška v preventivním centru Policie ČR

Dne 7. 2. 2017 se žáci třídy 1.VS zúčastnili přednášky v preventivním centru Policie ČR na téma: Trestněprávní odpovědnost, chování v rizikových situacích.  

Celý článek

—————


Novinky

29.03.2017 00:00

Přijímací zkoušky nanečisto – MATEMATIKA

29. března 2017, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové Čas: 15:00 - 16:25 hodin Sraz přihlášených žáků – v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost Žáci, kteří nenavštěvují přípravný kurz a účastní se pouze přijímacích zkoušek nanečisto, budou dle vyvěšených seznamů...

Celý článek

—————

01.03.2017 00:00

Zkoušky českého jazyka A1 SERR pro cizince

8. 4. sobota, registrace 8,30 – 9,45, začátek 10,00 další termíny

Celý článek

—————

23.02.2017 00:00

Výuka jazyků v Hradci Králové

Naši nabídku výuky jazyků naleznete také na http://www.jazyky.com/vyuka-jazyku-v-hradci-kralove-prehled-jazykovych-skol/  

Celý článek

—————

22.02.2017 00:00

Letní intenzivní kurz anglického jazyka v Janských Lázních v Krkonoších

Termín: 20. 8. – 25. 8. 2017, cena cca 5 950 Kč Zaměření: příprava pro budoucí žáky prvních ročníků středních škol příprava na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka příprava na mezinárodní zkoušky (FCE) procvičení konverzace Výuka: intenzivní výuka 7 x 45 minut denně...

Celý článek

—————

26.01.2017 00:00

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto Písemná zkouška 22. 3. 2017 od 14.00 Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení Platbu za písemnou zkoušku nanečisto uhraďte 13. 3. 2017 paní Kováříkové (dveře 333) Ústní zkouška 29. 3. 2017 od 15.00 Cena: 100 Kč – platba po...

Celý článek

—————

24.11.2016 00:00

Španělsky jazyk a nové video

Včera v rámci Dne otevřených dveří se narodilo nové miminko. A jeho jméno? Video španělský jazyk.  Na váhu a rozměry se neptejte, radši se na něj hned podívejte: VIDEO Jedná se o nové  video, na  které  se mohou podívat  zájemci a příznivci španělštiny....

Celý článek

—————

21.11.2016 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

03.11.2016 00:00

Cesta pro mladé - studenti čtvrtého ročníku čtěte!

Chcete praxi v oboru, který vás baví? Studujete poslední ročník? Pak je projekt Cesta pro mladé právě pro vás. Právě teď se můžete vybírat z více než 200 nabídek na stáž a další přibývají každým okamžikem. V rámci praxe se naučíte nové věci od zkušeného odborníka, který vás povede,...

Celý článek

—————

13.10.2016 10:40

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny LanguageCert

  Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti? Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele? Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a...

Celý článek

—————

26.09.2016 00:00

Doporučení MŠMT - přístup k osobám s poruchou autistického spektra

Doporučení k využití Komunikačního souboru Komunikační soubor  

Celý článek

—————