Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost.

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

27.04.2017 00:00

Celostátní kolo soutěže Tuta via vitae (Bezpečná cesta životem)

soutěž vzdělává děti a mládež v požární ochraně, ochraně obyvatel, krizových situacích, první pomoci, pojištění osob a majetku apod. Přes elektronická školní, okresní a krajská kola proběhlo v Praze dne 27. 4. 2017 finálové celostátní kolo za účasti vítězných družstev z každého kraje. Za...

Celý článek

—————

24.04.2017 00:00

Den Země v Hradci Králové

Studenti a studentky 3. ročníků OAHK oboru Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost se zúčastnili osvětové akce k příležitosti svátku Den Země, který se každoročně slaví koncem dubna. Tématem pro letošní rok byla Příroda ve městě. Na jednotlivých stanovištích vedli aktivně žáky mateřských a...

Celý článek

—————

04.04.2017 00:00

Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2017

Jako každoročně, i letos měla naše škola možnost navštívit celostátní konferenci ISSS 2017, která se konala ve dnech 3. - 4. 4. 2017 v hradeckém Aldisu.  Žáci třídy 3. A oboru Veřejnosprávní činnost měli na chvíli možnost setkat se se stovkami zástupců veřejné správy, odborníků,...

Celý článek

—————

04.04.2017 00:00

Juniorský maraton mládeže – 21. ročník

Rok se s rokem sešel a v úterý 4. dubna do Hradce Králové opět zavítal běžecký maraton. Náš tým se v silné konkurenci 14 škol neztratil a po vyrovnaném výkonu všech běžců se umístil na konečném 8. místě s časem těsně nad 3 hodiny. Všem zúčastněným děkuji za bojovné výkony a příkladnou reprezentaci...

Celý článek

—————

04.04.2017 00:00

Festival italské a španělské kuchyně

Skvělá akce s  výbornými prezentacemi a velkým množstvím dobrot proběhla v rámci výuky italštiny a španělštiny druhého ročníku. Studenti si doma velmi pečlivě připravili různé speciality středomořské kuchyně a ve škole je prezentovali svým kamarádům a porotě (3 paní učitelky). Na stolech byly...

Celý článek

—————

30.03.2017 11:34

Přednáška "Zdraví muže třetího tisíciletí"

Ve čtvrtek 30. března 2017  navštívili naši školu pánové ze sdružení Zdraví muže třetího tisíciletí, kteří  přiblížili chlapcům 1. ročníku problematiku týkající se rakoviny mužského pohlavního ústrojí. Děkujeme organizátorovi Michaelu Nebeskému, MUDr. Michalu Balíkovi za odbornou...

Celý článek

—————

23.03.2017 00:00

Konverzace s rodilým mluvčím z Venezuely

V rámci výuky španělštiny zavítal  během března do hodin 3. a 4. ročníků  student polilotogie hradecké Univerzity José Gabriel Valladares. Pozval ho p. učitel Miguel Durand Cuba a studenti měli možnost konverzovat, ptát se na to, co je zajímalo a ověřit si své znalosti španělského jazyka....

Celý článek

—————

08.03.2017 00:00

Florbal - okresní kolo

Dne 8. března 2017 se náš chlapecký florbalový tým zúčastnil okresního kola ve florbale. I přes bojovný výkon se našim chlapcům nepodařilo postoupit ze základní skupiny. Děkuji všem zúčastněným za dobrý výkon a reprezentaci školy. Mgr. Tomáš Kostelecký

Celý článek

—————

08.03.2017 00:00

Školní kolo SOČ

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá ve formě soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící obhajují své práce.  Ve středu 8. 3. 2017 se uskutečnilo školní kolo SOČ, ve kterém 11 žáků školy obhajovalo 9 prací.  ...

Celý článek

—————

28.02.2017 00:00

Zážitkový workshop Lidi to tak nenechaj

V rámci výuky dějepisu jsme se třídou 4. CL absolvovalli zážitkový workshop Lidi to tak nenechaj. Do školy přijeli 3 lektoři z Prahy z organizace Post Bellum, která pracuje se vzpomínkami pamětníků uložených ve fondu Paměť národa. Naši studenti měli možnost vcítit se do pocitů jednoho studenta,...

Celý článek

—————


Novinky

10.04.2017 00:00

Učitelé z Marsu

Iniciativa deseti kantorů pojmenovaná Učitelé z Marsu si dala za cíl zahrnout do výuky ekonomie aktuální témata, sdílet výukové materiály a předávat si zkušenosti. Tito pedagogové se pravidelně scházejí, aby zlepšili praktickou připravenost absolventů středních škol. Naše škola je v této...

Celý článek

—————

01.03.2017 00:00

Zkoušky českého jazyka A1 SERR pro cizince

13. 5. sobota, registrace 8,30 – 9,45, začátek 10,00 další termíny

Celý článek

—————

23.02.2017 00:00

Výuka jazyků v Hradci Králové

Naši nabídku výuky jazyků naleznete také na http://www.jazyky.com/vyuka-jazyku-v-hradci-kralove-prehled-jazykovych-skol/  

Celý článek

—————

22.02.2017 00:00

Letní intenzivní kurz anglického jazyka v Janských Lázních v Krkonoších

Termín: 20. 8. – 25. 8. 2017, cena cca 5 950 Kč Zaměření: příprava pro budoucí žáky prvních ročníků středních škol příprava na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka příprava na mezinárodní zkoušky (FCE) procvičení konverzace Výuka: intenzivní výuka 7 x 45 minut denně...

Celý článek

—————

24.11.2016 00:00

Španělsky jazyk a nové video

Včera v rámci Dne otevřených dveří se narodilo nové miminko. A jeho jméno? Video španělský jazyk.  Na váhu a rozměry se neptejte, radši se na něj hned podívejte: VIDEO Jedná se o nové  video, na  které  se mohou podívat  zájemci a příznivci španělštiny....

Celý článek

—————

21.11.2016 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

03.11.2016 00:00

Cesta pro mladé - studenti čtvrtého ročníku čtěte!

Chcete praxi v oboru, který vás baví? Studujete poslední ročník? Pak je projekt Cesta pro mladé právě pro vás. Právě teď se můžete vybírat z více než 200 nabídek na stáž a další přibývají každým okamžikem. V rámci praxe se naučíte nové věci od zkušeného odborníka, který vás povede,...

Celý článek

—————

13.10.2016 10:40

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny LanguageCert

  Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti? Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele? Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a...

Celý článek

—————

26.09.2016 00:00

Doporučení MŠMT - přístup k osobám s poruchou autistického spektra

Doporučení k využití Komunikačního souboru Komunikační soubor  

Celý článek

—————

13.09.2016 00:00

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ český lektor/rodilý mluvčí

    ZAMĚŘENÍ KROUŽKU     kroužek anglického jazyka pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií mírně pokročilí, pokročilí výuka přitažlivou formou s nácvikem reálných komunikačních situací, důraz na...

Celý článek

—————