Spolek přátel Obchodní akademie

  • je občanské sdružení rodičů, stávajících i bývalých studentů školy,
  • v hlavním výboru jsou zástupci z řad rodičů z jednotlivých tříd,
  • hlavní výbor se schází minimálně 2x za školní rok, event. podle potřeby,
  • k 31. 8. 2015 zanikla Společnost přátel SOŠ ve Stěžerách č. 56, 503 21, dále funguje již jediné občanské sdružení rodičů a to SPOA

 

Schůzky s hlavním výborem SPOA:       

                                                                  od 15:30 hod.                                      15. 11. 2017

                                                                  od 15:30 hod.                                           4. 4. 2018

Zápis ze schůzky 6. 4. 2016

Prezenční listina 6. 4. 2016

Zápis ze schůzky 9. 4. 2014 pracoviště HK

Plán čerpání fin. prostředků SPOA 2015/16

Na začátku školního roku se od studentů vybírá příspěvek, z něho se přispívá na maturitní ples OA a jiné kulturní akce, dotují se lyžařské zájezdy, letní výcvikový kurz a další sportovní soutěže, přispívá se na cizojazyčné časopisy, maturity, státní zkoušky apod.

Stanovy SPOA

Co je to SPOA?

Nabídka SPOA (aktivity a akce, které SPOA podporuje)

 

Aktuální informace SPOA

Výše příspěvku: 300 Kč/školní rok
Předseda SPOA: Ing. Hana Reuterová  reuterova@idc-food.cz
Hospodářka SPOA: Ing. Jana Šádková jana.sadkova@seznam.cz

 

 Přehled hospodaření SPOA k 6. 4. 2016

Přehled hospodaření SPOA (k 7. 4. 2015)

Čerpání fin. prostředků SPOA 2014-15

Přehled hospodaření SPOA (k  20. 10. 2015)

Přehled hospodaření SPOA (k  22. 4. 2015)

Zápis z členské schůze SPOA 12. 11. 2014

Čerpání fin. prostředků SPOA 2013-2014

Prezenční listina

Přehled hospodaření SPOA  (k 7. 11. 2014) 

Přehled hospodaření SPOA (k 30. 10. 2013)

Přehled hospodaření SPOA (k 28. 2. 2013)

Žádost o členský příspěvek

 

Zastoupení rodičů za jednotlivé třídy

Třída

Jméno zástupce SPOA

1. AO

Diana Rajnochová

1. BO

Petra Pavlišová

Jana Dapecí

1. EL

Mgr. Kateřina Tomášová

Drahomíra Dostálová

1. VS

Romana Šrámková

Klára Kmínková

1. SC

MUDr. Petr Dvořák

Drahoslava Molnárová

2. AO

Naděžda Navrátilová

Monika Kalinová

2. BO

Iva Kuntová

2. CL

Věra Hloušková

Zlatica Barešová

2. A

Petr Jalůvka

2. B

Libor Akrman

3. AO

Lenka Jandurová

Ing. Hana Reuterová

3. BO

Jitka Poledníková

Jiří Šichan

3. CL

Petra Benešová

Lenka Špičáková

3. A

Roman Tomáš

3. B

Zdeňka Novotná

4. AO

Ing. Jana Šádková

Alena Svobodová

4. BO

Simona Uhrinová

Ing. Luděk Janeček

4. CL

Dita Kosová   

4. A

Petra Tošovská

4. B

Petr Šebek