Spolek přátel Obchodní akademie

  • je občanské sdružení rodičů, stávajících i bývalých studentů školy,
  • v hlavním výboru jsou zástupci z řad rodičů z jednotlivých tříd,
  • hlavní výbor se schází minimálně 2x za školní rok, event. podle potřeby,

 

Schůzky s hlavním výborem SPOA:       

                                                                  od 15:30 hod.                                      15. 11. 2017

                                                                  od 15:30 hod.                                          4. 4. 2018

 

Na začátku školního roku se od studentů vybírá příspěvek, z něho se přispívá na maturitní ples OA a jiné kulturní akce, dotují se lyžařské zájezdy, letní výcvikový kurz a další sportovní soutěže, přispívá se na cizojazyčné časopisy, maturity, státní zkoušky apod.

Stanovy SPOA

Nabídka SPOA  (aktivity a akce, které SPOA podporuje)

 

Aktuální informace SPOA

Výše příspěvku: 300 Kč/školní rok
Předseda SPOA: Mgr. Marcela Bezdíčková
Hospodářka SPOA: Ing. Jana Šádková 

 

Schválení navýšení příspěvku 2018

Zápis ze schůzky výboru 4. 4. 2018 , prezenční listina

Vyúčtování plesu 2018

Přehled hospodaření k 31. 3. 2018

Zápis ze schůzky výboru  15. 11. 2017 , prezenční listina

Zápis ze schůzky 6. 4. 2016

 

Zastoupení rodičů za jednotlivé třídy

 

Třída

Jméno zástupce SPOA

1. AO

Dita Hronová

 

Petra Dušková

1. BO

Pavla Boháčová

 

Helena Prossová

1. EL

Marcela Broulíková

 

Lenka Široká 

1. VS

Mgr. Daniela Matoulková

 

Ilona Häuslerová

1. SC

Šárka Vanišová

2. AO

Ondřej Rusek

 

Lucie Pošvářová

2. BO

Dana Mylerová

 

Ing. Lenka Pikolová

2. EL

Kateřina Jelínková

 

Michal Kmoníček

2. VS

PhDr. Kamil Janiš

 

Lenka Kollárová

2. SC

Milena Voborníková

3. AO

Diana Rajnochová

3. BO

Petra Pavlišová

 

Jana Dapecí

3. EL

Mgr. Kateřina Tomášová

 

Drahomíra Dostálová

3. VS

Romana Šrámková

 

Klára Kmínková

3. SC

Iveta Hakenová

4. AO

Monika Kalinová

4. BO

Iva Kuntová

4. CL

Věra Hloušková

 

Zlatica Barešová

4. A

Petr Jalůvka

4. B

Libor Akrman